Meny
Martgareth Eide Hillestad

Senterpartiets hjertesaker midt i Oslo

Margaret Eide Hillestad er medlem av Senterpartiets bystyregruppe i Oslo og leder av Oslo Senterkvinner. Det er de samme sakene som er viktige for by og land.

Margaret Eide Hillestad bor i Ullern bydel, i Oslo, og har bodd i bydelen i hele sitt liv. Hun har en mann, et barn, en katt og deler en hest med to andre damer.

Hvorfor ble du engasjert i politikk?

Fordi jeg mente jeg kunne gjøre en forskjell, og at demokratiet er avhengig av at folk engasjerer seg.

  • Jeg er opptatt av miljøet og naturen og har vært det hele mitt liv. Jeg mener at det er ingen som er nærmere til å passe på naturen enn bonden. Fordi bonden lever av naturen.
  • Så er jeg opptatt av at det skal være arbeid og bolig over hele landet. At folk skal kunne bo der de vil og ha arbeid der de bor, i den rekkefølgen. Man skal ikke måtte flytte fordi det ikke er arbeid å få der man vil bo. Det er viktigere nå enn noen sinne. Vi har tilhørighet ikke bare til familie og venner, men også til stedet hvor man er vokst opp. Det er for lite oppmerksomhet knyttet til hva naturen gjør med oss og betyr for oss. Igjen tenker jeg Sp er det eneste partiet som faktisk forstår betydningen av rotfeste, og det å høre til ett sted. Da mener jeg ikke at folk kan flytte på seg, at nye skal komme til og at man har glede av og nytte av å lære andre mennesker å kjenne. Det trenger ikke være noen motsetning her.
  • Jeg et mot norsk medlemskap i EU fordi det blir for stort. Vi som enkeltmennesker blir fremmedgjorte i store systemer fordi det blir for langt mellom dem som styrer og de som det styres over. Det er ikke alle som har tid og penger til å reise og bo på hotell for å fremme sin sak overfor politikerne. Der er vi heldige i Norge, som har kort vei til de som styrer. Selv om det er langt fra Tromsø til Oslo, er det lenger fra Tromsø til Bryssel. Og det er langt fra Groruddalen til Stortinget, men ikke så langt som til Bryssel. Det er en verdi vi må ta vare på og vokte over. Her synes jeg vi har en jobb å gjøre. Mange lover og regler har blitt så kompliserte at vi som vanlige folk ikke har mulighet til å kontrollere at de er riktig og rettferdige.  Her tenker jeg vi må være mer aktiver overfor EØS-direktiver som automatisk uten diskusjon, innlemmes i norsk lov.
  • Jeg er opptatt av kvinners rettigheter, og her mener jeg Norge er på feil vei.

Hva er din hjertesak akkurat nå?

Akkurat nå er jeg opptatt av å bevare Ullevål sykehus slik det er i dag, og at vi bruker penger på å oppgradere sykehuset framfor å bygge nytt på en mindre tomt, som gir et dårligere offentlig helsetilbud. Velferdsstaten er vår måte å løse oppgaver i fellesskap på, noe som drukner i alt snakket om «skattebetalernes penger som sløses bort på offentlige oppgaver». Det er billigere og bedre for hver enkelt av oss at vi løser noen svært vesentlige oppgaver i felleskap, enn at de privatiseres.