Meny

Sentrale og lokale saker går hånd i hånd

Kampen for grendeskolen engasjerte Sigrid til å bli politiker. Engasjementet for fastlegeordningen brenner hun for, og i sommer har kampen mot utbyggingspress tatt mye tid. 

Nestlederen i Senterkvinnene, Sigrid Simensen Ilsøy, er og gruppeleder for Sp i Hol kommune og vara for Per Olaf Lundeteigen til Stortinget. Hun er fra Dagali, helt øverst i Buskerud, og jobber til daglig med kraftproduksjon.

Sigrid har alltid vært engasjert, men da hun ønsket å flytte tilbake til hjembygda etter endt utdannelse skulle de legge ned nærskolen. -Skal man kunne etablere seg med familie i ei lita bygd, betyr det mye at det er skole i nærheten. Både for at reiseveien for barna ikke er for lang eller utrygg, men også for fellesskapet og tilhørigheten til bygda.

Som gruppeleder har hun de siste ukene har jeg brukt mye tid på å trygge representanter i egen partigruppe i kommunestyret. -Vår kommune opplever stort utbyggingspress, særlig på fritidsboliger. Vi i Hol Sp ønsker å bremse opp nedbygging og omfanget av denne aktiviteten, og det er det mange som ønsker å hindre oss i. Det toppet seg da en av våre yngste kommunestyrerepresentanter fikk brev fra en advokat som representerte en lokal eiendomsmegler etter å ha fremmet et forslag på vegne av Hol Sp i kommunestyremøtet i juni.-

I Senterkvinnene har Sigrids største engasjement handlet om fastlegeordningen det siste året. - Fastlegeordningen er tjenester nær folk i praksis; en ordning som sikrer likeverdige primærhelsetjenester i hele landet! Det er viktig for tryggheten til alle som oppholder seg i vårt landstrakte land; At unge kvinner tør bosette seg ytterst i havgapet eller at turister tør å dra på aktive ferier i bygd og by! Vi har erfaringer fra da fastlegeordningen ble etablert at leger ØNSKER å jobbe som fastleger. Med bedre vilkår enn man har i dag vil flere komme tilbake. Ordningen MÅ sikres og bedres med denne regjeringen - og i statsbudsjettet som blir fremlagt til høsten!