Meny
trio

Stå på for det dere tror på og er engasjerte i

Da leder i Senterkvinnene, Beate Marie Dahl Eide skulle oppsummere generaldebatten, hadde hun en lang liste med tema å velge fra. Beredskap, fødselsomsorg, fattigdom, jordvern, strømpriser, psykisk helse, fastlegeordningen, klima, mangfold, lek og kompetanse, var bare noen av temaene som kom opp.

Eide la derfor vekt på hvor viktig nettopp bredden og engasjementet er når man skal utvikle politikk og påvirke samfunnet.

Vi går nå inn i en viktig periode med nominasjon til lokalvalg og utarbeiding av program til kommunevalget. En av Senterkvinnenes viktige oppgaver blir da å motivere og inspirere kvinner til å ta på seg oppgaver på alle nivå i poltikken. Vi må løfte hverandre fram, og ikke gi oss! Det er aller størst mulighet til å nå fram, når du kan saken godt og har et engasjement for løsningen.

Dette ble underbygget av to gode innledninger fra Stortingsrepresentantene Kjerstin Wøyen Funderud og Else Marie Rødby. Det internasjonale bakteppet, den samfunnsøkonomiske utviklingen, kommuneøkonomi og demografi danner rammer for mange av de beslutningene som skal tas. Funderud og Rødby la vekt på de store utfordringene, samtidig som de viste til påvirkningsmuligheter og innflytelse som Senterkvinnene nå kan ha på det politiske arbeidet.

Debatten gav mye kunnskapsbygging og erfaringsutveksling, og inspirerte hele landsmøte til videre arbeid.