Meny
2022 Innvandrer-/asylsøker-kvinner på sykurs/norsk-opplæring/sosialt samvær hos Larvik Sanitetsforening

Støtte til opprustning og bygging av boliger til kommuner som bosetter flyktninger  

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Alle landets kommuner har igjen fått spørsmål om å bosette flyktninger. For mange begynner det å bli vanskelig å finne egnet bolig.

Økningen av flyktninger har skapt et press på mange kommuner for å kunne bosette og integrere disse gruppene på en bærekraftig måte. Det er viktig at ikke bosetting av flyktninger fortrenger andre grupper som er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Det norske samfunnet må erkjenne behovet for å gi tilstrekkelig støtte til kommuner som tar imot flyktninger, spesielt med tanke på å bygge eller ruste opp boliger for å imøtekomme deres behov.

Senterkvinnene utfordrer regjeringen til å fremme følgende tiltak:

  • Opprette øremerkede midler eller tilskuddsordninger for kommuner som bosetter flyktninger, spesielt rettet mot bygging/opprustning av boliger og infrastruktur.
  • Sammen med fylkeskommunene finne insentiver som gjør det mulig å bosette flyktninger utenfor kommunenes sentrumsområder.
  • Tilby faglig veiledning og ressurser til kommuner for å hjelpe dem med å identifisere behovene for boligoppgradering og effektivt gjennomføre opprustningsprosjekter.
  • Tilby opplæring og støtte til kommunale ansatte og frivillige som arbeider med integrering av flyktninger, med fokus på boligforhold og tilrettelegging.