Meny
2009 - Nærbilde av lege som holder stetoskop

Bedret legeutdanning

Senterkvinnene har fastlegeordningen som en av sine fanesaker når vi påvirker regjeringen. Utdanning av flere leger er en nødvending forutsetning for dette.

Etter regjeringens budsjettkonferanse i august har det kommet flere gode nyheter om legeutdanning.

- Det skal komme flere studieplasser, og noen av disse lokaliseres også på nye steder. Dette er viktig fordi mange leger blir værende i de delene av landet der de utdannes. Vi trenger leger i hele landet, og praksis på fastlegekontor i ulike kommuner vil gi flere fastleger i framtida.

- For å bli lege er det obligatorisk å spesialisere seg. Lenge har det vært for mange søkere på få spesialistplasser. Det er viktig å løse når 220 000 nordmenn står uten fastlege. Regjeringen vil derfor gi 33,3 millioner til 66 flere spesialiststillinger (såkalt LIS1). Med den nye satsningen har aldri tallet på spesialiststillinger vært høyere, og vi kommer over Helsedirektoratets anbefalte nivå

- Regjeringen vil også gi 20 millioner til å redusere kostnader til gebyrer for medisinstudenter i utlandet som ønsker å bli leger i Norge. Utgiftene til gebyr økte 1.mars i år og det er kostbare krav til språkkurs etc. Regjeringen ønsker å redusere kostandene slik at ikke for høye gebyr og sertifiseringskostnader hindrer noen i å bli lege i Norge