Meny
Telemark Senterkvinner årsmøte 2023

Handling for de som trenger det mest!

Årsmøte i Senterkvinnene i Telemark krever prioriteringer som hjelper de som trenger det aller mest.

Senterkvinnene i Telemark er kjent for et stort engasjement for de barna og de familiene som strever mest økonomisk. Det gjenspeiler seg også i de uttalelsene de vedtok på sitt årsmøte den 11.februar.

  • «Priskrise for norske familier», peker på hvordan økte priser på strøm, mat og andre nødvendigheter rammer hard for de som har minst. De krever kontroll over strømprisene og tiltak for å få ned prisene på andre varer.
  • «Øk støtten til frivilligsentralene», krever at støtten til sentralene økes i takt med økningen i antallet sentraler slik at man kan fortsette det viktige frivillige arbeidet.

Dette var også noen av de temaene fylkesleder Liv-Wenche Nordborg Fiane la vekt på i sin tale til årsmøtet. Hun vektla også det gode engasjementet i Senterkvinnene, hvordan man støtter hverandre i det politiske arbeidet og at alle nå var klare for valgkamp. Senterpartiet skal fortsatt være ordførerpartiet i Telemark.

Årsmøtet hadde i tillegg innledninger fra Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen, nestleder i Senterkvinnene Sigrid Simensen Ilsøy og fra organisasjonen Home-Start som hjelper nybakte familier med en ekstra støttespiller i en utsatt fase med små barn eller sykdom.

Det er godt å se at organisasjonen blomstrer og at de politiske tankene blir satt på papiret og tatt med videre, når man samles til fysiske møter. Det er både hyggelig, sosialt og er med å bringer samfunnet i en bedre retning.