Meny
Baby-barsel-omsorg-barn-IMG_1353 kopi

Gjennomslag for resolusjon om fødselsomsorg

Uten desentraliserte, trygge fødetilbud vil ikke folk bo i distriktene. Fødetilbud regnes av folk som like viktig som jobb. I et større perspektiv handler dette om landets sikkerhet. At det bor folk i hele Norge, er en av landets viktigste beredskapsfaktorer.

Styremedlem i nyopprettede Vestfold Senterkvinnener, Anne Synnøve Hovland, hadde fremmet en resolusjon om fødselsomsorg på fylkesårsmøtet i partiet denne helgen. Hun fikk full støtte fra årsmøtet om følgende: 

Fødselsomsorgen i Norge er under press

Fødselsomsorgen drives i dag som et spleiselag mellom kommuner og helseforetak. Kommunene skal stille jordmødre til rådighet for svangerskap- og barselomsorg, i samarbeid med helsesykepleier.

Selve fødselsomsorgen og oppfølging i spesialisthelsetjenesten er det helseforetakene som står ansvarlig for. Da disse skal gjøre opp sine budsjetter er det lett å fjerne det som kan synes som unødige goder for de nyfødte barna og fødekvinnene. Det kan være at reisevei blir lengre som følge av nedleggelse av lokale fødetilbud, det kan være redusert liggetid på sykehus etter fødsel. Dette gjør at problemkompleksene står i kø. Der vi i dag har stort hell i å forebygge komplikasjoner, vil dette ikke lenger være mulig. Familiene reiser hjem, ofte med minimalt nettverk og lite erfaring og kunnskap. Dette er kommunens ansvar sier helseforetaket. Kommunene er ikke rustet, og mangelen på jordmødre er økende.

Nedleggelsene av fødeavdelinger gjør at helserisiko for mor og barn settes på spill. Vi er fortsatt regnet som verdens beste land å være gravid og føde i. Hva skal vi hive på båten? Hvor mange kvinner og barn har vi råd til å miste? Det er spørsmål vi må tørre å stille, for det er det reduksjon i fødetilbud handler om.

Uten desentraliserte, trygge fødetilbud vil ikke folk bo i distriktene. Fødetilbud regnes av folk som like viktig som jobb.

I et større perspektiv handler dette om landets sikkerhet. At det bor folk i hele Norge, er en av landets viktigste beredskapsfaktorer.

Vestfold Senterparti ber regjeringen:

• Anerkjenne at unge liv er viktige i hele landet, slik at fødselsomsorgen skal ha prioritet i statsbudsjettene.

• Øke utdanningskapasiteten for jordmødre

• Sørge for at arbeidsvilkår er slik at turnusarbeidere klarer å stå i jobb til pensjonsalder.