Meny
wenche

Viktig satsing på fastlegene – viktigste helsetilbud nær folk

- Senterkvinnene er svært glade for at regjeringen har funnet penger til å styrke fastlegeordningen i statsbudsjettet for 2023. Vi mener det viser vilje til å satse videre på denne viktige ordningen også når ekspertutvalget for fastlegeordningen kommer med flere konkrete tiltak senere i vinter, sier leder i Senterkvinnene Wenche Skallerud.

- Fastlegeordningen er vårt viktigste helsetilbud nær folk. Senterkvinnene har i likhet med en rekke andre, vært svært urolige for utviklingen av fastlegeordningen. Vi har derfor tatt opp saken i partiet ved flere anledninger. At det nå både kommer økte bevilgninger og endringer i hvordan tilskuddene regnes ut, er et viktig skritt i riktig retning, sier Skallerud.

En stabil og tilgjengelig fastlege over tid øker levealderen og reduserer kroniske plager. I tillegg reduserer det behovet for lange reiser for pasientene og avlaster sykehusene både forebyggende og etter innleggelser. Det er derfor god politikk både for byer og distrikter at fastlegeordningen fungerer.

- I tillegg til å gjøre ordningen litt bedre er vi spesielt glade for at det det legges penger inn i å styrke utdanningen av nye fastleger. En styrking av tilskuddet til leger som er under spesialisering i allmennmedisin med 200 millioner kroner, vil gjøre det mer attraktivt å ta denne viktige spesialiseringen. Vi trenger flere fastleger, og Senterkvinnene vil fortsette å presse på for å gjøre ordningen bærekraftig, sier Wenche Skallerud.