Meny
Wenche Skallerud

Wenche Skallerud er foreslått som ny leder i Senterkvinnene

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre er nå klar. Styret velges på landsmøte i Senterkvinnene 25.-27 mars. Møtet holdes på Hamar og  vil bestå av ca 50 tillitsvalgte Senterkvinner fra hele landet.

Valgkomiteen har innstilt Wenche Skallerud fra Troms til ny leder i sentralstyret i Senterkvinnene. I tillegg til å lede kvinneorganisasjonen har hun da fast plass i Senterpartiet sitt sentralstyre de neste to årene. Skallerud har en bred og lang erfaring fra fylkesting, kommunestyre og partiorganisasjon. Hun er nå styremedlem i Senterkvinnene, leder av Senterkvinnene i Troms og 1.vara til kommunestyret i Tromsø.

  • Jeg er glad og ydmyk for innstillingen fra valgkomiteen til Senterkvinnenes landsmøte. I en tid hvor vi er i regjering, skal Senterkvinnene være en tydelig stemme i kvinnepolitiske spørsmål og utfordringer. Vi skal utvikle vår politikk og engasjere nye kvinnelige velgere til å bygge partiet videre, sier Skallerud

Etter tunge år for organisasjonsarbeidet under pandemien, der det har vært tilnærmet umulig å møtes og arrangere vanlige kurs og møter, var det flere som ønsket avløsning, og valgkomiteen har hatt et omfattende arbeid.

- Vi gikk inn i hvert enkelte intervju med åpenhet og med ønske om å finne beste mulige kandidat til hvert enkelte verv. Samtidig ville vi ha en helhet, som representerer våre medlemmer i alder, bosted, yrkesbakgrunn og sosiale forhold. Valgkomiteen ser viktigheten av ny inspirasjon, og ser at innstillingen vår består av medlemmer som kan løfte organisasjonen vår politisk. Det ble viktig å bevare en del medlemmer som har erfaring, samtidig som vi åpnet opp for nye medlemmer, sier Jill Gøril Samuelsen som har vært komiteens leder.

-  I intervjurunden var det flere medlemmer av sentralstyret som fremmet det politiske engasjementet og kapasiteten til Wenche Skallerud. Hun er særlig opptatt av skolemat og kvinnehelse, og løfter disse sakene gang på gang. Skallerud fremstår som kompetent, engasjert og politisk dyktig, og vi mener hun har egenskapene til å ta Senterkvinnene videre både i hovedorganisasjonen og samfunnet, fortsetter Samuelsen

Senterkvinnenes landsmøte holdes på Hamar 25.-27.mars, og de øvrige innstilte er:

Nestleder:          Sigrid Simensen Ilsøy, Buskerud

Studieleder:       Signhild Stave Samuelsen, Rogaland

Styremedlemmer: Åse B. Lilleåsen, Hedemark

                            Tina Sjursen, Oslo

                            Berit Hauan, Agder

                            Ingrid Elisabeth Strengen, Østfold

1.vara: Kjersti Haugland, Hordaland

2.vara: Sølvi Dimmen, Møre og Romsdal

3.vara: Sylvia Brandsrud, Østfold

4.vara: Linn Elisabeth Dregelid, Sogn og Fjordane

5.vara: Lise-Marie Sommerstad, Vestfold