Meny
2021 Geir Iversen i radiodebatt hos NRK Finnmark i Hammerfest

DAB-radiosignal til alle

Resolusjon vedtatt på Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Før 2017 hadde vi eit riksdekkande FM-nett tilgjengeleg for den norske befolkninga.

Dette var ein viktig del av kommunikasjonsberedskapen i Noreg. I 2017 fekk vi DAB (DigitalAudio Broadcast) som framleis ikkje er fullt utbygd i Noreg. Nokre område er utan DAB-signal. Også på hovudstamvegnettet vert rett og slett stilt midt i sendinga. Det må komma i gang meir utbygging av DAB slik at det blir eit tilbod i heile Noreg, også langs fjordane, vegane og i tunellane.


Senterkvinnene vil:

• at det vert sett fart på utbygginga av DAB-dekninga i Noreg der det ikkje er dekning i dag