Meny
2020 Oslo Bussterminal

«Entur» -På tide å innføre sømløse kollektivreiser i hele landet

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

Riksrevisjonen skriver i sin rapport «Sømløse kollektivreiser» fra januar 2024 at ti år etter at Stortinget vedtok en satsning på sømløse kollektivreiser, er det fortsatt for komplisert å planlegge og kjøpe kollektivreiser gjennom den nasjonale reiseappen Entur.

Entur skulle være et viktig bidrag mot målet om sømløse kollektivreiser gjennom å samle inn og gjøre tilgjengelig reisedata for kollektivaktørene, og sikre forbrukernes rettigheter dersom forsinkelser hos en aktør medfører at man ikke nådde korrespondansen med en annen. Men 10 år etter blir Enturs reiseapp lite brukt, og forbrukerne må fremdeles ta støyten dersom man mister korrespondansen til konkurrerende selskaper. Appen er i liten grad kjent, mangler billetter og prisinformasjon, noe som gjør den lite brukervennlig. Det er togoperatørene som finansierer store deler av Entur. Den nasjonale reiseplanleggeren er ikke helt nøytral, da den har elementer som favoriserer tog fremfor buss.

Senterkvinnene registrerer Riksrevisjonens tydelige budskap om at samferdselsmyndighetene ikke fullt ut har klart å gi Entur de rammebetingelsene de trenger for å lykkes med appen sin. Det er oppsiktsvekkende at det er så komplisert å reise kollektivt i landet, så vi vet hvilke miljømessige endringer som kreves innenfor persontransport for å redusere klimagassutslippene. Hurdalsplattformen slår tydelig fast at vi skal ha et godt utbygd kollektivnett i hele landet der det er enkelt og rimelig både å reise til og fra jobb og skole og å reise raskt og klimasmart mellom landsdelene, de store byene og til utlandet. Det er for eksempel i Vestland, Møre og Romsdal og store deler av Nord-Norge hvor det ennå ikke lar seg gjøre å få kjøpt billetter til lokale kollektivreiser med appen Entur. Når verken Samferdsels- eller Jernbanedirektoratet har klart å gi befolkningen «sømløse» kollektivreiser i landet mener Senterkvinnene at det gir grunnlag for å følge opp saken.
 

Senterkvinnene krever at regjeringen følger opp :

• at det satses videre på å bygge ut et godt kollektivnett i hele landet

• at samferdselsmyndighetene følger opp satsingen på «sømløse kollektivreiser» og gir et brukervennlig tilbud i hele landet som gjør det enklere for folk å planlegge og benytte seg av kollektivtilbudet

• at appen Entur blir istandsatt slik at befolkningen i hele landet kan bestille seg billetter og betale for hele kollektivreisen gjennom appen