Meny
2023 Tannlege, tannhelse

Gode tannhelsetjenester til hele befolkningen

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøte 17.mars 2024:

I Senterpartiets stortingsprogram for 2021-2025 vil vi at tannbehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden.

Aldersgruppen 21-24 år får samme refusjonsordning for tannbehandling som 19 og 20 åringene, det er et viktig grep Ap og Sp har sikret. Det gis gratis tannbehandling til mennesker som har vært utsatt for tortur/overgrep, ved odontofobi (angst for tannbehandling), ved rusproblemer og til innsatte i fengsel. Men, Senterkvinnene er fremdeles utålmodige på at tannbehandling skal likestilles med andre helsetjenester.

Det er også viktig at befolkningen og helsepersonell får god informasjon om forbedringene i tannhelsetjenesten. Som en del av en tannhelsereform må regelverket gjøres enklere.

I august 2022 nedsatte Helse og Omsorgsdepartementet et Tannhelseutvalg som skal levere sin utredning (NOU) innen juni 2024. Senterkvinnene venter spent på denne da vi vet at det fortsatt er «hull å tette» før vi har en tannhelsetjeneste som skinner.

Ca. 10% av den voksne befolkningen går sjelden til tannlege og har høy risiko for dårlig tannhelse. Senterkvinnene ønsker at det settes fokus på sammenhengen mellom dårlig tannhelse og øvrige helseutfordringer. Tannlegeforeningen har satt fokus på at tanntap og dårlig estetikk kan gi store psykiske belastninger. Vi vil ha økonomiske og psykososiale tiltak som gjør at gode tannhelsetjenester blir tilgjengelig også for de som ikke klarer å nyttiggjøre seg dagens ordninger. I tillegg bør somatiske og psykiatriske helsetjenester kunne henvise til gratis undersøkelse hos tannlege når de møter pasienter med tegn på forsømt tannhelse.

Vi har i mange år hatt et egenandelstak som beskytter befolkningen mot høye utgifter til helsetjenester. Tannbehandling kan bli svært kostbart for de som trenger omfattende behandling som ikke dekkes av dagens støtteordninger. Det må etableres et egenandelstak også for tannbehandling. Egen økonomi kan ikke lenger være avgjørende for god tannhelse.

Senterkvinnene mener at:

• Det haster å få iverksatt en tannhelsereform som gjør at tannbehandlingen kommer inn i egenandelsordningen i folketrygden

• Det må bli et større fokus på sammenhengen mellom tannhelse og øvrige helseutfordringer

• Gode tannhelsetjenester må gjøres tilgjengelig for alle