Meny
2020 hovudlogo kvit RGB 1200px

Endometriose - vi trenger mer kunnskap og forskning i samfunnet om denne kvinnesykdommen

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021: Endometriose rammer 10% av kvinnene, kunnskapen er for lav og fagmiljøet konsentrert til østlandsområdet. Vi foreslår flere tiltak for å få økt kunnskap om denne sykdommen.

Endometriose er en smertefull tilstand der vev av samme type som i slimhinnen i livmoren begynner å vokse utenfor livmoren, f.eks. i bukhulen og eggstokkene.   Tilstanden kan gi store smerter og føre til ufrivillig barnløshet.

Så mange som 1 av 10 kvinner lider av endometriose og det en sykdom som er svært ødeleggende for de som er hardt ramma.  Kvinner kan oppleve at de ikke blir tatt på alvor verken av helsevesenet eller av de rundt seg fordi de ikke ser syke ut og fordi det er for lite kunnskap om denne sykdommen både generelt i samfunnet og også blant helsepersonell.

Det må bli økt fokus på denne kvinnesykdommen og Senterkvinnene ber om:

  • økte bevilgninger til forskning om årsaker og behandling
  • økt bevissthet og kunnskap innen helsepersonell, spesielt fastleger som ofte møter kvinnene først
  • mer fokus på sykdommen i seksualundervisning som blir gitt unge jenter
  • like muligheter til god hjelp og behandling i hele landet. I dag finnes den største kompetansen på dette i østlandsområdet
  • Bedre helseopplysning om denne kvinnesykdommen i samfunnet generelt!