Meny
barn-barnehage-38511909256_8f08420118_o

Økende barnefattigdom i Norge - Vi trenger et varmere samfunn!

Resolusjon fra Senterkvinnenes landsstyre 13.februar 2021.

Alle barn skal være innenfor, være med i fellesskapet!

Å få til det, er en av de viktigste politiske sakene nå.

Det er unødvendig og vondt at barnefattigdommen i landet vårt øker.  Ingen barn skal måtte vokse opp i fattigdom, spesielt ikke i et av verdens rikeste land!

Kirkens Bymisjon og Respons Analyse har nettopp gitt ut rapporten: «Snakk om fattigdom!  En rapport om barn som vokser opp i fattige familier».  Vi i Senterkvinnene vil snakke om det!

Hvordan ser barnefattigdommen i Norge ut?  Du ser den kanskje ikke, hvis du ikke ser etter den. 

I vårt rike land, er det faktisk mange barn som ikke har nok mat.  Mange barn i Norge fryser om vinteren, både fordi familien ikke har råd til å holde huset varmt nok, og fordi de ikke har brukbare vinterklær og støvletter.  Barn som lever i fattigdom, faller ofte utenfor fellesskapet og blir ensomme.  Kanskje de lever under så fattigslige forhold at de ikke våger å be venner hjem, eller de bor så trangt at det i praksis er vanskelig.  De har ofte ikke råd til å være med på fritidsaktiviteter fordi de må kjøres dit, det kreves kontingent, eller de trenger utstyr familien ikke har råd til.  De våger kanskje ikke å gå i bursdager fordi familien ikke har råd til bursdagsgave.  De kan ikke reise på ferie eller delta på turer med andre, siden det koster penger.  Mange er borte fra skolen eller «usynlige» den første dagen etter ferien – når de andre snakker om det de fikk til jul, eller hvor de var i ferien.  Mange barn blir mobbet fordi de ikke har så mye som de andre.  Barn føler skam for familiens fattigdom, og de bruker mye krefter på å skjule den.

Barnefattigdommen i landet vårt øker.  Rapporten fra Kirkens Bymisjon forteller at vi har tre ganger så mange fattige barn nå, som for 20 år siden.  Mer enn hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom.  Det er en illusjon at «alle har råd til …».  Alle har ikke det!  Faktisk er det veldig mange som ikke har råd til det de fleste av oss regner som selvsagt.  For en tid tilbake fikk vi et ord for dette: «Utenforskap».  Barn fra fattige familier blir satt utenfor.  Men det er kommet et enda bedre ord: «Innenforskap»Alle barn skal være innenfor, være med i fellesskapet!  Å få til det, er en av de viktigste politiske sakene nå.  De fleste nordmenns gode økonomi skal ikke få stenge barn fra fattige familier ute.  Vi skal ikke hjelpe fattige barn fordi vi er så barmhjertige, men fordi det er urealt å ikke dele landets rikdom mellom oss alle.

For å styrke barns innenforskap, ønsker vi blant annet:

  • Å gi alle barn gratis mat på skolen.
  • Å lage ordninger som gjør at alle barn og unge har lik mulighet til en aktiv fritid, uavhengig av foreldrenes økonomi, og gi frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge, bedre økonomi.
  • Å gjøre bostøtteordningen sånn at den når flere barnefamilier, blant annet ved å heve grensene for bostøtte, slik at flere faller innenfor ordningen
  • Å ha lenger stønadstid for overgangsstønad for enslige forsørgere.
  • At barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp
  • Å kreve at kommunene ikke skal gi mindre i sosialhjelp enn statens minimumssatser.
  • Å øke trygdesatsene så ingen som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, trenger å søke sosialstønad i tillegg.
  • Å heve de lave inntektsgrensene for å få barnetillegg i trygden, så barna som mistet barnetillegg i omleggingen av trygdesystemet i 2015, får det igjen.
  • Å styrke, ikke svekke, de økonomiske kårene til frivillighetsentalene så de ikke må ta betaling av de barna som skal bruke dem.

Vi i Senterkvinnene vil arbeide utrettelig politisk, fra vedtak til vedtak, for å inkludere alle barn og få slutt på barnefattigdom.  Dette er en kamp for menneskerettigheter og menneskeverd – og for hvert enkelt lite, sårbart barn som skal vokse opp innenfor, ikke utenfor.