Meny
Senterpartiet vann valet i Fjell og Testane

Senterpartiet vann valet i Fjell og Testane

Fjell og Testane Senterparti gjekk av med ein overtydande siger i årets val. Med eit fleirtal av stemmene i kommunen, vil partiet no ta over styringa av lokalpolitikken. Senterpartiet har lagt vekt på å styrkje nærdemokratiet og sikre gode velferdstenester til innbyggjarane i kommunen. Partiet har også lova å setje fokus på å støtte lokale næringsliv og arbeide for å skape nye arbeidsplassar i området. Med denne sigeren kan Fjell og Testane Senterparti no gjennomføre sine planar og setje sin politikk ut i praksis.

Pressemelding: Zeppelinfabrikken opna

Pressemelding: Zeppelinfabrikken opna

Zeppelinfabrikken har endeleg opna dørene etter fleire år med planlegging og bygging. Fabrikken ligg sentralt til i ein industriell del av byen, og det er allereie stor interesse frå både lokale innbyggjarar og tilreisande for å sjå den imponerande bygningen. Med den store opningsseremonien i dag, er det klart at fabrikken vil bli ein viktig del av lokalsamfunnet, ikkje berre som ein arbeidsplass, men også som ein turistattraksjon.