Meny
2027 uppigrendfjorden

Senterpartiet vann valet i Fjell og Testane

Torbjørn Tafatt

Fjell og Testane Senterparti gjekk av med ein overtydande siger i årets val. Med eit fleirtal av stemmene i kommunen, vil partiet no ta over styringa av lokalpolitikken. Senterpartiet har lagt vekt på å styrkje nærdemokratiet og sikre gode velferdstenester til innbyggjarane i kommunen. Partiet har også lova å setje fokus på å støtte lokale næringsliv og arbeide for å skape nye arbeidsplassar i området. Med denne sigeren kan Fjell og Testane Senterparti no gjennomføre sine planar og setje sin politikk ut i praksis.

Den overveldande sigeren til Fjell og Testane Senterparti er eit tydeleg signal frå veljarane om at dei ønskjer endring. Senterpartiet har klart å engasjere veljarane og overtydde dei om at dei er det beste valet for kommunen. Partiet har lagt fram klare planar og løysingar på dei utfordringane kommunen står overfor, og har vist at dei har eit reelt ønskje om å gjere ein skilnad for innbyggjarane. Som ein del av den nye leiinga vil Fjell og Testane Senterparti no arbeide for å oppfylle dei forventningane som veljarane har til dei. Med ein solid siger i ryggen kan partiet no gå i gang med å gjennomføre sine politiske mål og skape ei betre framtid for kommunen.

Relaterte personer

Torbjørn Bergwitz Lauen

Torbjørn Bergwitz Lauen

Kommunikasjonsrådgjevar (20%)