Meny

- Historieløst og virkelighetsfjernt

– Det forslaget som er lagt fram i dag foreslår å avskaffe viktige distriktsordninger og erstatte dem med statlige skatter. Dette kommer de nesten 200 kraftkommunene til å tape stort på, mens staten prøver å kanalisere disse inntektene til seg. Dette er sentralisering av verste sort og et brudd på hele tenkningen om at lokalsamfunnet skal ha sin andel av verdiene fra vannkrafta, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har i dag lagt fram forslag om ny beskatning av vannkraftverk i Norge. Her foreslås det å avvikle ordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft (ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samt «normalisering» av eiendomsskatten for vannkraftverk).

– Det ekspertutvalget foreslår er intet mindre enn et forsøk på å fjerne den bunnplanken i systemet vårt som sikrer at lokalsamfunnene hvor kraftverkene ligger, skal ha sin andel av inntektene i vannkrafta.

– Jeg legger merke til at Siv Jensen, som nå har fått ekspertutvalgets råd, sier at hun ser for seg at kraftkommunenes inntekter kan opprettholdes innenfor det nye systemet. Jeg finner ingen grunn til å stole på dette, sier Arnstad.

– Her må vannkraftkommunene kjenne sin besøkelsestid og markere klar avstand til forslaget. I realiteten handler det om at staten tar full kontroll over inntektsstrømmen fra vannkrafta, og at kraftkommunene skal lokkes med at staten i en periode kompenserer med overføringer.

– Men et slikt system kommer ikke til å stå særlig lenge. Dynamikken rundt statlige bevilgninger er slik at alle vil ha mer – og det er alltid en kamp om inntektene. Hvis de kommunale kraftinntektene skal være avhengig av statens nåde, så vil denne inntektskilden bli svært usikker for de kommunene som gjennom dagens regime har en sikret andel av inntektene fra vannkrafta.

– Vi har etter hvert fått en del erfaring med løsninger hvor regjeringen prøver å «sminke brura» når de gjennomfører sentraliserende politikk. Det beste eksempelet er den såkalte «nærpolitireformen» som nesten utelukkende handler om sentralisering. Nå prøver man seg med noe av det samme igjen. Den foreslåtte endringen i kraftverksbeskatningen handler ikke om å sikre kraftkommunenes inntekter, men om å svekke dem på sikt.

Meir om NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk finn du her: