Program:

10.00               Velkommen ved Geir Pollestad, leder av næringskomiteen

10.05-10.25      Produksjon av mjølk til myndige forbrukere ved Marit Haugen, styreleder i TINE

10.30-10-50      Tollvernet sett fra Norges Bondelag v/Sigrun Pettersborg, ass. næringspolitisk sjef i Norges Bondelag

10.55-11.25      Hva kan vi lære av sveitsisk jordbrukspolitikk?
- lovhjemla krav til merking av mat- og drikkevarer om kvalitet
- særlig om bruk av antibiotika og GMO i fôret til dyra

ved Markus Hardegger, leder for genetiske ressurser og teknologier i det sveitsiske byrå for jordbruk (Federal Department of Home Affairs).

11.30-11.50      Næringsmiddelindustrien
- dagens og framtidas nødvendige rammevilkår
ved Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla

11.55-12.30      Mat

12.30-12.50      Foredling av norsk jordbruksmat sett fra fagbevegelsen – utdanning/lønn/arbeidsvilkår/faste ansettelser
ved Jarle Wilhelmsen, 1. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

12.55-13.15      Norgesgruppens samfunnsansvar for kvalitet (sunn mat og trygg mat) og pris ved styreleder Knut Hartvig Johannson

13.30   Spørsmål – samtale alle innledere

14.00   Avslutning