Meny

Budsjettkameratene har gitt opp ambisjonene for kulturarven

– Vi har med stor skuffelse registrert at Høyre og Frp har gitt opp de målene som gjelder for det norske kulturminnevernet. At Venstre nå sikrer flertall for dette, viser hvor servile partiet har blitt på vei inn i regjering. Dette er et svik mot de målene alle de borgerlige partiene var med på å vedta i 2005 og 2013. Og det gjør det så mye vanskeligere å få til god kulturminnepolitikk i åra som kommer, sier kulturpolitisk talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen i Sp.

– Siden høsten 2014 har vi i våre alternative budsjetter foreslått økninger på over en halv milliard kroner. På et statsbudsjett på over 1300 milliarder høres dette kanskje ikke så mye ut, men hele Riksantikvarens budsjett – inkludert tilskuddsordninger – er på bare 650 mill. kr (2017). Hadde Senterpartiet vunnet fram, ville vi vært oppe i nesten det dobbelte, sier Sem-Jacobsen.

Budsjettavtalen tilfører kulturminnevernet litt mer penger, men regjeringen hadde lagt opp til å svekke Riksantikvarens og Kulturminnefondets budsjetter med hhv. 2,5 % og 11 %. Selv med de veldig moderate påplussningene som kom i budsjettavtalen, står det norske kulturminnevernet omtrent på stedet hvil. Nettoøkningen på Riksantikvarens og Kulturminnefondets budsjettposter blir på bare 30 mill. kr.

– Det har dannet seg et mønster og en runddans i de borgerlige budsjettene, forklarer Sem-Jacobsen.
– Regjeringen kutter, mellompartiene retter opp med noen påplussninger. Og så håper alle at hovedinntrykket skal bli at det satses.

– Det er viktig at folk ikke lar seg lure. Det viktigste trekket ved kulturminnepolitikken er at vi ikke får den nødvendige satsingen – og at de borgerlige partiene nå på toppen av det hele skrinlegger de nasjonale målene for sektoren for å gjøre det lettere for seg selv framover.

– Jeg vil kalle det en skandale og et svik mot de målsettingene som alle de borgerlige partiene på Stortinget var med på skrive under på i 2005 og 2013, konkluderer Åslaug Sem-Jacobsen.

– Det kulturminnefeltet trenger, er offensiv satsing, og Senterpartiet fremmer derfor forslag om å øke kulturminnepottene med til sammen 130 mill. kr i 2018. Dette har jeg kjempet hardt for – ikke minst fordi jeg er fra Telemark. Vi og Oppland har spesielt mange fredede bygninger, så hos oss er kulturminnevernet en hjertesak, sier Sem-Jacobsen.

Senterpartiet fremmer også forslag om en skatte- og avgiftspakke for «fredede private eiere» og foreslår at Kulturminnefondet skal trappes opp til 300 mill. kr (i 2017 er det på omlag 100 mill. kr). Senterpartiet styrker også bevilgningene til de frivillige organisasjonene, og fremmer forslag om at Fortidsminneforeningen skal få videreført sitt tilskudd til museumsarbeid. Foreningen eier og driver en rekke av landets fremste nasjonalklenodier, deriblant flere stavkirker og middelalderruiner.