Meny

Buss, bussjåfører og busselskap

Siv Mossleth, stortingsrepresentant, Senterpartiet

- På vegne av Senterpartiet har jeg fremmet flere forslag for å bedre forholdene for bussnæringa. Et av forslagene er at ekspressbusser skal kunne få kompensert sosiale rabatter, slik at barn, unge og pensjonister kan reise billigere. Et annet forslag er at utenlandske busselskap skal betale moms fra første krone og kontrolleres mer, når de kjører over grensa og tar oppdrag i Norge, skriver Siv Mossleth i dette innlegget.

Det er vanskelige tider for den norske bussnæringa. Næringa presses knallhardt av utenlandske selskap som ikke betaler moms, og som ikke følger norske tariffer når deres sjåfører kjører i Norge. På vegne av Senterpartiet har jeg fremmet flere forslag for å bedre forholdene for bussnæringa. Et av forslagene er at ekspressbusser skal kunne få kompensert sosiale rabatter, slik at barn, unge og pensjonister kan reise billigere. Et annet forslag er at utenlandske busselskap skal betale moms fra første krone og kontrolleres mer, når de kjører over grensa og tar oppdrag i Norge. Slik er det i Sverige, Danmark og de fleste andre land i Europa, bortsett fra i Bulgaria, Kypros og Litauen. Regjeringas begrunnelse for å ikke innføre moms fra første krone var at den ville ha like vilkår. Men det som skjer nå er ikke under like vilkår. Det er en urettferdig konkurranse, hvor norske busselskap stadig oftere taper.

 

Utenlandske sjåførene får ikke lønn i henhold til norske tariffavtaler. Arbeidstilsynets kontroller i 2018 viste at dette gjelder 74 pst. av dem, og da er sosial dumping et problem i næringa. Forholdene for den norske turbussnæringa blir faktisk verre og verre. Allerede i mai var det observert over 2 600 utenlandske busser i Norge. De aller fleste kommer fra østeuropeiske land. Det er dokumentert at det foregår systematisk kabotasje i turbussektoren. NHO Transport advarer regjeringa, og påpeker at utenlandske selskap ikke betaler moms, og ønsker Senterpartiets forslag velkommen. Momsen på persontransport har, som mange andre avgifter, økt under høyreregjeringa. Økningen har gått fra 8, 10 og 12 prosent. I mai kom forslaget om å øke momsen til mellom 23-25 prosent. Det vil gjøre det dyrere for folk å ta bussen. Vi ser at finansministerens hang til avgiftsøkning gjør det vanskeligere for mange norske bedrifter og folk med dårlig råd.

 

Nå må den norske regjeringa ta norske interesser på alvor. Stopp urettferdigheten den norske bussnæringa utsettes for.