Meny

Den største satsingen i budsjettet er løftebrudd

I dag la Siv Jensen (FrP) og regjeringen frem forslaget til statsbudsjett for neste år. Senterpartiet reagerer på løftebrudd og mener at regjeringen med dette budsjettet nok en gang viser at de har tenkt å føre en politikk for de få uten å ta hensyn til hele landet.

Budsjettet som ble lagt frem i dag er det første etter stortingsvalget i høst. Slagsvold Vedum mener et stort løftebrudd er den store satsingen til regjeringen.

- I valgkampen i 2013 lovet FrP at bompengene skulle fjernes og drivstoffavgiftene skulle ned. Resultatet ble rekordøkning i både bompenger og avgifter. For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak. Hva skjer i det første budsjettet? Eiendomsskatten fortsetter som før. Regjeringens største satsing er et løftebrudd, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
 

Senterpartiet reagerer på en skatte- og avgiftsprofil som ikke gjør noe for vanlige familier, samtidig som den belønner de som har mye fra før.

- Med dette budsjettet får pendlere, sjøfolk, fiskere og bønder økt skatt, mens de som har de høyeste inntektene får den største skatteletten. I tillegg velger regjeringen å hente inn store inntekter fra høyere avgifter, noe som rammer alle likt, uavhengig av inntekt. Til sammen gir dette en usosial skatte- og avgiftspolitikk, fortsetter Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiets leder reagerer sterkt på den geografiske profilen i budsjettet som han mener nok en gang rammer næringer og arbeidsplasser utenfor de store byene.

- Høyre og Frp fortsetter å kutte i midlene som skal gå til å drive distriktspolitikk. Denne gangen kuttes det rundt tjue prosent i distriktsmidlene. I valgkampen beskyldte regjeringspartiene Senterpartiet for å svartmale det som skjer i distriktene. Det vi gjorde var å beskerive realitetene som de som bor i distriktene opplever hver dag. Nå har vi nok en gang fått det svart på hvitt: Regjeringens største kutt kommer i midlene som går til distriktene, for eksempel halveres midlene som skal bygge bredbånd i distriktene, avslutter Senterpartilederen.