Budsjettet som ble lagt frem i dag er det første etter stortingsvalget i høst. Slagsvold Vedum mener et stort løftebrudd er den store satsingen til regjeringen.

- I valgkampen i 2013 lovet FrP at bompengene skulle fjernes og drivstoffavgiftene skulle ned. Resultatet ble rekordøkning i både bompenger og avgifter. For få måneder siden lovet de at eiendomsskatten skulle fjernes, de hadde til og med radioreklame med det som hovedsak. Hva skjer i det første budsjettet? Eiendomsskatten fortsetter som før. Regjeringens største satsing er et løftebrudd, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
 

Senterpartiet reagerer på en skatte- og avgiftsprofil som ikke gjør noe for vanlige familier, samtidig som den belønner de som har mye fra før.

- Med dette budsjettet får pendlere, sjøfolk, fiskere og bønder økt skatt, mens de som har de høyeste inntektene får den største skatteletten. I tillegg velger regjeringen å hente inn store inntekter fra høyere avgifter, noe som rammer alle likt, uavhengig av inntekt. Til sammen gir dette en usosial skatte- og avgiftspolitikk, fortsetter Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiets leder reagerer sterkt på den geografiske profilen i budsjettet som han mener nok en gang rammer næringer og arbeidsplasser utenfor de store byene.

- Høyre og Frp fortsetter å kutte i midlene som skal gå til å drive distriktspolitikk. Denne gangen kuttes det rundt tjue prosent i distriktsmidlene. I valgkampen beskyldte regjeringspartiene Senterpartiet for å svartmale det som skjer i distriktene. Det vi gjorde var å beskerive realitetene som de som bor i distriktene opplever hver dag. Nå har vi nok en gang fått det svart på hvitt: Regjeringens største kutt kommer i midlene som går til distriktene, for eksempel halveres midlene som skal bygge bredbånd i distriktene, avslutter Senterpartilederen.