Meny
Kathrine Kleveland_Norge trenger en sterk fagbevegelse!

En kampdag og festdag som markerer fellesskap

1.mai er en både en kampdag og en festdag som markerer felleskap. En dag for likestilling, likeverd og solidaritet – og en påminnelse på det internasjonalt ansvar vi skal ta.

Av: Kathrine Kleveland, 1. kandidat og fylkesleder Vestfold Senterparti

For Senterpartiet er et velorganisert arbeidsliv en forutsetning for et trygt familieliv og privatliv. Et velorganisert arbeidsliv forutsetter ordnede former i arbeidslivet, anstendig lønn og hele stillinger.

Hjemme på gården hos oss flagger vi 1. mai. Det gjorde nok ikke faren min, men for oss er det helt naturlig å markere arbeiderenes dag.

Hver søndag morgen på rundturen min gjennom bygda passerer jeg dikterstua til Kåre Holt som kom fra Holmestrand. Når bladene spretter på trærne og løkblomstene blomstrer ved bysten av han er våren er her, og da kan tankene mine svinge innom at det var han som skrev De unge slekter.

Fagbevegelsen er nøkkelen for å sikre næringsliv
Fagbevegelsen er nøkkelen for å sikre et næringsliv som endrer seg i stadig høyere tempo. Alle skal med, alle MÅ med, hvis vi skal klare å ivareta den stolte industrihistorien, mangfoldet av arbeidsplasser i et langstrakt land og den velferden vi har i dag. Senterpartiet vil derfor øke fagforeningsfradraget om vi kommer i regjering etter valget til høsten. Og det er jo målet vårt. For vi må sikre norske arbeidsplasser.

La Norge være Norge
Som så mange andre har jeg levd meg fullstendig inn i boka Hekneveven av Lars Mytting, om livet i Gudbrandsdalsbygda Butangen, fra 1600-hundretallet og framover, utvikling, kultur, krig, sult og pandemien spanskesyken, men også mye framtidstro. Om lyset i den første lyspæra, fallrettigheter og kraftverk og det første meieriet i området.

Det er dette som er utviklingen av næringslivet i Norge. Næringslivet Senterpartiet vil ta vare på og utvikle videre ut ifra forvaltningstankegangen. Og det er dette næringslivet vi må sikre at vi beholder Norsk ansvar for.

For hva for et Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over norsk fisk. Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over olje og gass?

Vi må fortsette å bruke naturressursene aktivt. Norsk natur er et reiselivsprodukt med mange muligheter. Vannkraft er med å skape verdens reineste aluminium. Økt norsk matproduksjon på norske ressurser gir verdiskaping, bosetting og styrket beredskap.

Gjennom et aktivt nasjonalt eierskap kan vi sørge for at reglene i arbeidslivet følges, og vi kan sikre forutsigbarhet. Valseverkene til Hydro i Holmestrand ble solgt til et amerikansk investeringsfond. Hva betyr det for de ansatte? Senterpartiet har flere ganger tatt til orde for å øke statens eierandel i Hydro til over 50%. Da ville valseverket fortsatt vært norskeid.

Et arbeidsliv under press
Koronakrisa har gjort det utfordrende for mange bransjer. Rekordmange har vært permittert, og mange har mista jobben. Andre bransjer har opplevd vekst.

Næringsmiddelindustrien, som er stor i Vestfold, har produsert mer, og dagligvarehandelen har ansatt fler. Noe av årsaken er at handelslekkasjen til Sverige har blitt kraftig redusert. Senterpartiet er opptatt av at verdiskapningen vi har sett i Norge når grensehandelen har blitt redusert, skal bevares og utvikles.

Netthandel er kommet for å bli, men vi kan beholde flere velferdskroner i Norge om vi stiller noen kritiske spørsmål til hva slags netthandel vi bidrar til og handler mere norsk og lokalt. Vi hører skremmende historier om nulltimerskontrakter og minimalt med pauser for ansatte i Amazon som er advarende varsellampe for oss her i Norge. Det er dessverre ikke alle som har samme mulighet og rett til fagorganisering som vi har.

Hele og faste stillinger skal være regelen i arbeidslivet
Senterpartiet mener at omfanget av midlertidige ansettelser er langt større enn behovet for å dekke opp arbeid av midlertidig karakter. Denne utviklingen må reverseres ved å innskrenke mulighetene for midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven. Faste ansettelser og arbeid med en heltidskultur gir trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakerne. Det legger også til rette for kompetanseutvikling og fagutdanning, og gir mer forutsigbarhet for arbeidsgiver.

Det må samtidig legges til rette for at folk med redusert eller delvis arbeidsevne inkluderes i arbeidslivet. Ved å støtte opp om trepartssamarbeidet, avtalen om inkluderende arbeidsliv og andre løsninger som gjør det lettere å kombinere arbeid med pensjon og andre ytelser bidrar vi til et meningsfylt arbeidsliv for flere.

Vi må se hele Norge som en ressurs.