- Av 22 statsråder så kommer hele ni fra Oslo og Akershus. I tillegg kommer flere fra Stavanger-området og Bergen. Det er i det store og hele en byregjering. Innlandet har ingen statsråder, Trøndelag er glemt og det er to statsråder fra de tre nordligste fylkene. Det er ikke rart vi har fått en regjering som sentraliserer mye, sier Slagsvold Vedum.

Da Høyre og FrP kom inn i regjeringslokalene lovet de avbyråkratisering og effektivisering. Senterpartiet mener nå vi ser det stikk motsatte.

- Antall direktører i direktorat har bare økt, samtidig som det kuttes og sentraliseres i tjenestene til vanlige folk. At får inn enda flere statsråder til millionlønn, samtidig som folk får høyere avgifter og det kuttes i det lokale tilbudet, tror jeg ikke folk aksepterer. Regjeringen er blitt et levende symbol på den sentraliserende elitepolitikken de fører, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.