Meny

Endelig er stortingsmeldingen om kvotesystemet lagt frem

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om kvotesystemet for fiskeri.

– Senterpartiet har lenge etterlyst en mulighet til å behandle helheten i kvotesystemet. Vi har derfor kjempet mot den gradvise liberaliseringen som regjeringen har prøvd på de siste årene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP) 

Næringskomiteen vil starte behandlingen av saken til høsten. Senterpartiet er innstilt på å bruke god tid på behandlingen i Stortinget.

– Senterpartiet har ikke satt seg inn i alle deler av det som regjeringen nå har foreslått i saken. Vårt mål er å få en fiskeripolitikk som sikrer at verdiskapingen fra fiskeriene kommer kystsamfunn langs hele kysten til gode, sier Geir Pollestad (Sp).

Senterpartiet vil gå i dialog med de andre partiene for å påvirke innholdet i meldingen. Vi vil gå mot ethvert forslag som bidrar til å sentralisere fiskeriene eller flytte verdier bort fra kysten.

– Det vil være et gode for fiskerinæringen om vi får til et bredt fiskeripolitisk kompromiss som kan gi forutsigbarhet og stabilitet for fiskerinæringen, sier Geir Pollestad.