Meny

Er dagens regjering den mest sentraliserende vi noen gang har sett?

- Statsminister Solberg har styrt den mest sentraliserende regjeringen dette landet noen gang har sett. Senterpartiet har satt den politiske dagsorden inn mot årets valgkamp ved å dokumentere at regjeringens sentraliseringsreformer vil føre til endringer av Norge gjennom økte flyttestrømmer og dårligere tjenestetilbud til folk, sier Trygve Slagsvold Vedum.NRK har faktasjekket Trygve Slagsvold Vedum karakteristikk av regjeringen og deres resultatet fikk vi i valgprogrammet Detektor 23. august.

Slagsvold Vedum brukte fem av regjeringens reformer som eksempler; politireformen, kommunereformen, omlegging av landbrukspolitikken, helsereformen og reformer i NAV. NRK Detektor har bare «faktasjekket» disse enkelttemaene. Det er naturlig at en finner en regjering som kan ha gjort mer på hvert tema, men det er ingen regjeringer som har gjort så mye samtidig. Det er påstanden, og det har NRK Detektor ikke testet.

Detektor sier Slagsvold Vedum ikke har grunnlag for sine påstander. De har imidlertid lagt en tvilsom faktabruk til grunn for at det Senterpartiet sier er feil:


• Trygve Slagsvold Vedum har tatt utgangspunkt i reformer regjeringen har gjennomført eller tatt initiativ til i tiden 2013-2017. Detektor har lagt til grunn samfunnsutviklingen over mer enn 50 år – fra 60-tallet til i dag- som er resultat av politikk gjennomført av 12 regjeringer før Solberg overtok.

• Detektor har gjennomgått de fem eksemplene og vurdert hver og en av dem isolert. Trygve Slagsvold Vedums argumenterer med sumeffekten av en lang rekke sentraliseringsreformer. Han kunne tatt med flere, som nedlegging av skattekontor, forslag til sentraliseirng av domstolene og i Innovasjon Norges regionstruktur.

• Detektor har unnlatt å ta hensyn til at flere av regjeringens reformer ikke er gjennomført. Høyre har programfestet videreføring av kommunereformen og bruk av tvang. Regjeringen ønsker sammenslåing av NAV-kontor, men ikke gjennomført det enda. Landbrukspolitikken til regjeringen Solberg er så langt delvis stoppet av Stortinget.

Konklusjon:
• Faktum er at ingen regjering de siste 50 årene har tatt initiativ til og delvis fått gjennomført så mange sentraliseringsreformer som regjeringen Solberg.
• Fire nye år med Solberg vil gi enda færre kommuner, nedlegging av NAV-kontor, redusert matproduksjon basert på norske ressurser og et mer sentralisert helsevesen.
• Trygve Slagsvold Vedum og det norske folk er enige: 59 prosent meiner at det de siste åra har blitt ført en politikk som bidrar til sentralisering i Norge, viser meiningsmålinga som Klassekampen offentliggjorde i går.

Høyre/FrP-regjeringen har sentralisert Norge på bl. a. disse områdene:
• Kommunereform
• Regionreform
• Politireformen
• Jernbanereformen
• Forsvaret
• Skattekontorene
• Lokalsykehus
• Høgskoler og universiteter
• ABE-reformen: "avbyråkratisering og effektivisering"
• Landbruket
• Kutt i småflyplasser
• Differensiert arbeidsgiveravgift
• Brannvesenet
• Domstolene
• NAV-kontorene
• Kutt i pendlerfradrag og skattlegging av kjøregodtgjørelse