Faktisk.no sin egen oppsummering av saken (lenker i teksten er lagt til av Sp):

Les mer om temaet på valgsidene