Meny

Fakta før valget: hva er konsekvensene av politireformen?

Faktisk.no har gjort en gjennomgang av konsekvenser av politireformen, basert på de undersøkelser og statistikker som er tilgjengelig.

Faktisk.no sin egen oppsummering av saken (lenker i teksten er lagt til av Sp):

Les mer om temaet på valgsidene