Meny

Fem nytilsettinger i Sps stortingsgruppe

Etter høstens valg fikk flere av de ansatte i Senterpartiets gruppesekretariat folkevalgte nye heltidsverv, noen av de ansatte har fått nye jobber og stortingsgruppa hadde også behov for noen nye medarbeidere. Det er derfor nå tilsatt fem nye personer i sekretariatet, og de starter i arbeidet fra 1. desember og framover.

De fem nytilsatte er (fra venstre på bildet):

Marie Lamo, starter 1. desember som rådgiver for utenriks- og forsvarssaker.

Emilie Kirkeby-Garstad, starter 7. januar som rådgiver med kommunikasjon.

Mona Paulsrud, starter 16. januar som rådiver for kontroll- og konstitusjonssaker.

Peder Ingvaldsen, starter 13. januar som administrasjonssekretær.

Erik Idsøe, starter januar/februar som rådgiver for justissaker.

Mer om hver av de nytilsatte:

Marie Lamo kjem frå ein stilling som salskoordinator i Norges Røde Kors. Ho er frå Stord i Hordaland og er no busett i Oslo. Ho har Bachelor i Internasjonale Relasjonar frå Queen Mary University of London og Master i Etterettning og Internasjonal Sikkerheit frå King’s College London. Marie har eit stort engasjement for forsvars- og utanrikspolitikk.

Emilie Kirkeby-Garstad er fra Garstad i Nord-Trøndelag der hun har vokst opp på en melkegård hvor Senterpartiets verdier har stått sterkt i generasjoner. Emilie er utdannet statsviter med en mastergrad i politisk kommunikasjon og har de siste årene studert og jobbet i utlandet. Ved siden av studiene var Emilie engasjert i studentpolitikken ved både NTNU og Goldsmiths, University of London. 

Mona Paulsrud er 48 år og fra Gjøvik og bor i Oslo. Hun er utdannet sosialantropolog, og har det meste av sin yrkesaktive karriere jobbet innenfor offentlig revisjon. Hun har praktisk erfaring fra alle riksrevisjonens fagområder i Norge. Mona har bred internasjonal erfaring innenfor området og har jobbet med større oppgaver som Riksrevisjonens revisjonstilnærming til Sametinget.

Peder Ingvaldsen er 22 år gammel og studerer for tiden husdyrvelferd ved Nord Universitetet på Steinkjer. Peder har bakgrunn fra Senterpartiet og Senterungdommen, der han blant annet har vært Organisasjonssekretær for Senterungdommen de siste to årene. Peder er nyvalgt representant i Namsos Kommunestyre. Han ser frem til å starte i jobb for Senterpartiet igjen.

Erik Idsøe har mastergrad i Sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og Freie Universität Berlin. Han kommer fra en stilling som rådgiver for kriminalitetsforebygging og beredskap i Stavanger kommune. Erik har bred erfaring fra justissektoren både fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kripos og Rogaland politidistrikt.