- Hovedgrunnen til at Senterpartiet har en stadig medlemsøkning er at folk vil støtte oss og være med å gi sitt bidrag i Senterpartiets kamp for å utvikle hele Norge. Vi vil ha tjenester nær folk, vi mener at vanlige folk ikke skal bli oversett og overkjørt slik de nå blir av regjeringas sentraliseringsiver og vi vil ha små forskjeller mellom folk, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

I tillegg drives det et godt organisasjonsarbeid i hele partiet. Vi har også som mål å stille liste i en høyere andel av landets kommuner enn noen gang, og med økt medlemstall og mange nye lokallag er jeg sikker på at vi skal få til det, sier Vedum.

Medlemstallet i Senterpartiet snudde fra nedgang i flere år til en øking i 2014, og har siden hatt en jevn vekst med økning hvert eneste år. Med Senterungdommens 1.883 medlemmer pr. 1. januar 2019 har Senterbevegelsen nå totalt 19.698 medlemmer.