Meny

Flertall for å bygge nytt regjeringskvartal i tre

I dag ble det første møte i Stortinget avholdt denne vårsesjonen. Samtidig ble det lagt fram et forslag som vil få flertall.
– Senterpartiet har sammen med Ap, Krf og Sv lagt fram et forslag som sikrer at tre vil bli et hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Vi vil få et regjeringskvartal som blir et utstillingsvindu for norsk byggeskikk, vi vil få et miljøvennlig bygg og vi vil bidra til å skape flere arbeidsplasser i treindustrien, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum mener at det er naturlig at Stortinget legger føringer for hvordan det nye regjeringskvartalet skal bygges. 

– Det offentlige er en stor byggherre i Norge. Prosjektet nytt regjeringskvartal alene er beregnet å koste 15-16 milliarder kroner. Vi må bli mye flinkere til å sørge for at disse offentlige midlene bidrar til å skape arbeidsplasser og utvikling av ny industri i Norge. Gjennom dette vedtaket vil vi bidra til utvikling og forskning i norsk treindustri, noe som i sin tur vil skape arbeidsplasser i framtida, fortsetter Vedum.

Å skape norske arbeidsplasser er ikke det eneste argumentet for å gjøre tre til et hovedelement i det nye regjeringskvartalet, ifølge Vedum.

– Å bygge mer i tre er en jordnær og oppnåelig måte å gjøre Norge mer klimavennlig på. Klimapolitikken er dessverre ofte mer preget av seminarer og store ord enn av konkret handling. Vi må fylle klimapolitikken med innhold. Bruk av tre som byggemateriale er et slikt konkret tiltak. Byggesektoren står for store klimautslipp. Samtidig er store deler av Norge er dekket av fornybart byggemateriale som står og venter på å bli tatt i bruk i større og mer ambisiøse byggeprosjekter, argumenterer Senterparti-lederen.

– På toppen av det hele vil et regjeringskvartal bygget i moderne trekonstruksjoner være en flott måte å vise fram norsk byggeskikk på, slik både Vikingskipet på Hamar og flyplassen på Gardermoen er blitt. I sin tid gikk Stortinget inn og ba om at flyplassen på Gardermoen skulle stå som et eksempel på god norsk byggeskikk. Det var svært vellykket og nå gjentar vi den suksessen, avslutter Vedum.