Meny

For svak satsing på bredbånd

Sist endret: 27 09 2020

I fjor ble det sendt 142 søknader om midler til utbygging av bredbånd i forbindelse med den statlige ordningen. Bare 40 av de ble innvilget. I Oppland ble det sendt fem søknader, men bare en ble innvilget. Totalt i fylket var søknadene på nesten 100 millioner kroner, bare i overkant av 15 millioner kroner ble gitt. Det er for dårlig mener medlem av samferdselskomiteen, og stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth.

-   Regjeringen legger opp til at flere og flere av oppgavene i samfunnet og dagliglivet skal løses digitalt. Da må det satses mye større i utbyggingen av bredbånd, men vi ser nok en gang at regjeringen velger å kutte i midlene til bredbåndsutbygging. Jeg frykter vi vil få et digitalt klasseskille dersom vi ikke sørger for at alle får ta del i den digitale utviklingen, sier Mossleth

Mossleth peker på at fylkeskommuner og kommuner står på og satser for å gi alle innbyggerne gode digitale muligheter.

-   Senterpartiet vil øke tilskuddet til utbygging av bredbånd betydelig. Jeg kan ikke skjønne hvordan regjeringa som satser på økt digitalisering, samtidig ødelegger mulighetene for at alle lokalsamfunn skal med. Jeg venter i spenning på regjeringas faglige begrunnelse for å halvere en breibåndsatsing som allerede er for liten, sier Mossleth.