Meny

Foreslår gjenvalg av Senterpartiledelsen

Innstillingen klar fra valgkomiteen i Senterpartiet
– Et samlet parti ønsker gjenvalg av hele toppledelsen i Senterpartiet. Både Trygve Slagsvold Vedum, Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim har solid støtte i partiet, sier lederen i valgkomiteen Tove Henøen.

– Senterpartiet jubler over gode partimålinger og medlemsmassen øker. Trygve, Ola og Anne Beathe utfyller hverandre og samler Sp-laget på en svært god måte med Trygve i spissen, sier Henøen, som presenterte valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre den 5. mars.

– Når det gjelder resten av sentralstyret så har valgkomiteen lagt vekt på at partiet har intern stabilitet og ro. Det er to år til stortingsvalget og vi har mulighet for å bygge laget for å imøtekomme den nye veksten og for å forberede oss på å komme i posisjon i neste periode.

– Henøen påpeker at valgkomiteen er meget godt fornøyd med den jobben sentralstyret har gjort i denne perioden, men at det er naturlig å tenke både kontinuitet og fornyelse nå.

– Vi har som mål å etablere oss som det tredje største partiet, og det setter store krav til egen politikkutvikling. Vi har derfor lagt vekt på å få inn ny kompetanse, mer bredde i politikken og mer fokus på organisasjonsbygging.

– Det er et offensivt og godt sammensatt sentralstyre vi nå foreslår for landsmøtet. Hele innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig, avslutter Henøen.


Senterpartiet avholder landsmøte på Hamar 22.-24. mars.


Kontaktinformasjon til komitéleder Tove Henøen:
Mobil:  926 89 727
e-post: [email protected]

Se hele innstillingen