Meny
Arbeidsutvalget i Senterpartiet

- Foreslår gjenvalg av Vedum, Moe og Tvinnereim

- Valgkomiteen i Senterpartiet innstiller på gjenvalg av leder Trygve Slagsvold Vedum, 1. nestleder Ola Borten Moe og 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Vi registrerer den styrke og gjennomslag ledelsen i partiet har for tjenester nær folk i hele landet og mener at dette viser at de tre bør lede Senterpartiet også videre, sier leder i valgkomiteen Hans-Petter Aasen.

- Vi ser at Senterpartiet leverer svært godt på det politiske området med gode saker som beredskap, norske arbeidsplasser og ren trygg norsk mat. Hele partiet vokser både i folket og med økte medlemstall i syv år på rad, sier Aasen.

- Valgkomiteen har gjennomført en bred og grundig prosess. Vi har hatt samtaler med mange, mottatt innspill fra organisasjonen, og vi har landet en innstilling som speiler partiet, som har kandidater fra hele landet og som vi mener vil bidra til god styring av partiet, sier leder i valgkomiteen Hans-Petter Aasen.

Hans-Petter Aasen.JPG
Hans-Petter Aasen er leder i Senterpartiets valgkomite.

Innstillingen fra valgkomiteen skal behandles på landsmøtet i Senterpartiet 4.-6. juni.

Valgkomiteens innstilling på valg av sentralstyre i Senterpartiet:

Leder: Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Hedmark) (gjenvalg)

1.         nestleder Ola Borten Moe (Trøndelag) (gjenvalg)

2.         nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Akershus) (gjenvalg)

Øvrige styremedlemmer

1.         Gro-Anita Mykjåland (Agder) (gjenvalg)

2.         Erling Emil Laugsand (Møre og Romsdal) (gjenvalg)

3.         Ivar B. Prestbakmo (Troms) (gjenvalg)

4.         Kjersti Bjørnstad (Oppland) (gjenvalg)

5.         Kari Anne Sand (Buskerud) (ny)

6.         Sigurd Erlend Reksnes (Sogn og Fjordane) (ny)

Varamedlemmer

1.         vara: Bjørg Sandkjær (Oslo) (gjenvalg)

2.         vara: Geir A. Iversen (Finnmark) (gjenvalg)

3.         vara: Louise Margrethe Kvitvang (Rogaland) (ny)

4.         vara: Kjerstin Wøyen Funderud (Østfold) (ny)

5.         vara: Bent-Joacim Bentzen (Nordland) (ny)

6.         vara: Hege Nordheim-Viken (Trøndelag) (gjenvalg)

(i tillegg til de landsmøtevalgte medlemmer som er listet opp over, er også disse fire medlemmer i Sps sentralstyre: Lederen i Senterungdommen, lederen i Senterkvinnene, lederen i Senterpartiets Studieforbund og parlamentariske leder)

 

Valgkomiteens innstilling på valg til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund:

I fjor endret SpS sine vedtekter, og besluttet å endre sammensetningen av representantskapet, jfr. vedtak i representantskaps sak 4/19 (se vedlagte protokoll):

§ 4. Representantskap

Medlemsorganisasjonene velger på sine landsmøter medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund. Senterpartiet velger 3 representanter, Senterkvinnene 1 og Senterungdommen 1 representant.

 

Som følge av dette vil det på landsmøtet bli lagt fram forslag til endring av § 10, punkt 6 i partiets vedtekter

fra «Sju medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund.» 

til «Tre medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund.» 

Som følge av dette forslaget legger valgkomiteen fram to alternative innstillinger på dette punktet, én basert på gjeldende vedtekter og én basert på endringsforslaget over.

Representantskapet til studieforbundet

Alternativ 1:

 1. Vidar Nedrebø (Rogaland)
 2. Ingrid Waagen (Møre og Romsdal)
 3. Jill Erin Undem (Vestfold)

Vara:

 1. Siv Sætran (Trøndelag)
 2. Kurt Wikan (Finnmark)
 3. Lars Fjeldstad (Hordaland)

Alternativ 2: (med 7 medlemmer):

 1. Vidar Nedrebø (Rogaland)
 2. Ingrid Waagen (Møre og Romsdal)
 3. Jill Eirin Undem (Vestfold)
 4. Kurt Wikan (Finnmark)
 5. Siv Sætran (Trøndelag)
 6. Lars Fjeldstad (Hordaland)
 7. Pål-Arne Oulie (Oppland)

Vara:

 1. Elin Bergerud (Buskerud)
 2. Kåre Gunnar Fløystad (Agder)
 3. Marit Sletten (Oppland)
 4. Jan Otto Fiplingdal (Nordland)
 5. Ingrid Elisabeth Strengen Gundersen (Østfold)
 6. Henning Røyneberg (Rogaland)
 7. Andrine Hanssen-Seppola (Troms)

 

VALGKOMITEEN I SENTERPARTIET HAR BESTÅTT AV:

På Senterpartiets landsstyremøte torsdag 29. oktober 2020 ble følgende valgkomité for landsmøtet 2021 oppnevnt:

Hans Petter Aasen, Buskerud, leder

Heidi Herum, Telemark

Reidar Kaabbel, Østfold

Olav Røssum, Oppland

Kirsten Helen Myrene, Aust- Agder

Vidar Nedrebø, Rogaland

Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane

Marte Løvik, Sør- Trøndelag

Bengt Magne Luneng, Troms

Dorthea Elverum, Senterungdommen