– I over ti år har Stortinget hatt som mål å flytte mer gods fra vei til bane, men under dagens regjering har det stort sett gått feil vei fordi det ikke blir bevilget nok penger. Bare på strekningen mellom Oslo og Kristiansand har fire av fem daglige godstog blitt tatt bort. Det tilsvarer 30 000 flere lastebiler på veiene. Det går på trafikksikkerheten løs, sier Siv Mossleth, som sitter i stortingets transportkomitè (Sp).

Tidligere har det kommet frem at det er behov for en støtteordning på minst 200 millioner kroner for å få mer gods over på jernbanen. Bengt Fasteraune (Sp), som også sitter i stortingets transportkomitè, mener det er behov for strakstiltak. Fasteraune viser til at CargoNet, som er den største transportøren av gods på jernbane i Norge, har tapt penger i mange år.

– Uten strakstiltak frykter jeg de selskapene som driver med gods på jernbane kan gå konkurs. Skulle det skje vil det føre til en massiv økning i antall vogntog på veiene. Det er dårlig miljøpolitikk, og kan føre til enda flere trafikkulykker, sier Fasteraune.

– Det må bevilges nok penger til at det blir lønnsomt for selskapene å flytte gods fra vei til bane. I tillegg må vi framskynde investeringer i omlastningsterminaler og krysningsspor for å gjøre det mer attraktivt å benytte jernbanen, avslutter han.