Meny

Glede i Bindal og Leka, men skuffelse i andre tvangssammenslåtte kommuner

– De mange tvangssammenslåtte kommunene er skuffet over at stortingsflertallet ikke lytter til lokale vedtak og opphever sammenslåingene, slik Senterpartiet har foreslått i sitt forslag for Stortinget. Jeg er glad på vegne av Bindal og Leka, som Stortinget støtter  at skal få fortsette som egne kommuner.  Jeg forstår imidlertid ikke hvorfor Stortinget støtter bare ett av våre 10 forslag om oppheving av tvangsvedtakene, sier Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet.

Stortinget tar i dag, 7. desember, stilling til forslag om å gi tvangssammenslåtte kommuner anledning til å få opphevet tidligere vedtak fra Stortinget.  Innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen viser at Senterpartiet har fått støtte av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om oppheving av alle tvangsvedtakene. Når det gjelder sammenslåingen av Bindal og Leka med Nærøy og Vikna, får partiet bred støtte for å oppheve vedtaket fra juni 2017.

– Til tross for manglende støtte til oppheving av tvangsvedtak, er jeg likevel veldig tilfreds med tilslutningen til våre andre forslag i denne saken.  Sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF får vi flertall for at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017 til 2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. De samme partiene gir flertall for at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes som element i videreføring av kommunereformen.  Dette er viktig for oss og et stort nederlag for regjeringen, sier Heidi Greni.

I Stortingets debatt sa statsråd Sanner at omkampenes tid er forbi som begrunnelse for at forslaget om oppheving av tvangsvedtak må avvises. 

– Sanners utsagn må også gjelde når han skal følge opp dagens vedtak om at kommunesammenslåinger utelukkende skal bygge på frivillighet og at systemet for overføringer til kommuner ikke skal stimulere til sammenslåing, sier Heidi Greni.