Meny

Håndtering av koronavirus-pandemien

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiet vil bistå regjeringen i håndteringen av utbruddet av Covid-19-smitte. Vi har også tatt forholdsregler og vil avlyse og utsette planlagte møter og arrangementer. 

Vi ser nå at Covid-19-viruset brer seg raskere enn norske helsemyndigheter tidligere antok. Senterpartiet følger oppdateringene fra Folkehelseinstituttet nøye, og vi vil legge oss på en restriktiv og «føre var»-linje. Dette gjelder alle deler av organisasjonen. 

Vi har derfor oppfordret alle våre lokallag og fylkeslag om å avlyse eller utsette åpne møter og arrangementer. Møter vi er nødt til å gjennomføre blir i størst mulig grad holdt på digitale plattformer. 

I tillegg er det svært viktig at vi alle følger de rådene myndighetene kommer med og tar ansvar gjennom vår personlige hygiene som hyppig håndvask, bruk av engangspapirlommetørklær og antibac når du ikke får vasket deg, og unngå håndhilsing.

Senterpartiet kommer til å bistå regjeringen på alle måter vi kan gjennom rask behandling av saker i Stortinget og andre henvendelser vi måtte få. I slike situasjoner er det en god norsk tradisjon at vi står sammen og samarbeider uavhengig av politisk ståsted. Dagens situasjon viser samtidig viktigheten av at vi fortsetter å kjempe for lokal og nasjonal beredskap. En beredskap vi nå er helt avhengig av.