Meny

Har du glemt det, Siv Jensen?

Sist endret: 27 09 2020

Før Fremskrittspartiet kom i regjering var de veldig opptatt av å snakke om reduserte drivstoffavgifter. I regjering har Frp vært mest opptatt av å øke avgiftene, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Før Fremskrittspartiet kom i regjering var de veldig opptatt av å snakke om reduserte drivstoffavgifter. I regjering har Frp vært mest opptatt av å øke avgiftene. 

I desember 2010 var Siv Jensen ute i VG og kritiserte drivstoffavgiftene. «Det er helt forferdelig, og dette må det bli en slutt på», sa Siv Jensen da.

Saken var illustrert med et regnestykke i VG som viste at 61 % av dieselprisen og 51 % av bensinprisen var avgifter. 

Nå har Siv Jensen og Frp hatt ansvaret for 5 statsbudsjetter. Har andelen avgifter gått opp eller ned? 

Bruker vi samme pumpepris som i eksemplet fra 2010 (13,33 kr/l bensin og 12,62 kr/l diesel) så har Frps politikk gitt dette resultatet: 

Andelen avgifter for diesel er økt fra 61 % til 67,5 %.  For bensin er andelen avgifter økt fra 51 % til 64,2 %. 

«Vi vil ha slutt på denne flåingen av det norske folk» sa Siv Jensen til VG i 2010. Når hun selv og Frp fikk muligheten til å gjøre noe med det har hun skjerpet «flåingen» kraftig. Frp har i regjering økt drivstoffavgiftene mer enn det SV gjorde da de hadde finansministeren. 

Det virker som Frp nå også har glemt at retorikk og politikk må henge sammen. Næringsliv og folk flest rundt om i landet må betale prisen.

Senterpartiet er svært kritiske til Frp og regjeringens avgiftsgalopp enten det gjelder nye avgifter som flyseteavgiften eller kraftige økninger av drivstoffavgiftene. Alt er avgifter med begrenset miljøeffekt. 

Du må ikke glemme dette Siv Jensen: Ikke alle kan ta trikk til jobben.