Meny

Høyre overrasker med næringsfiendtlige grep

– Senterpartiet og Høyre har en felles tradisjon når det gjelder å legge til rette for bedrifter og verdiskaping i hele landet. Dette gir oss vekst og velstand. Dessverre ser vi nå at Høyre av ulike grunner går bort fra en aktiv næringspolitikk for å tekkes andre interesser. Jeg må si jeg er svært bekymret over denne trenden, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

– Spesielt hardt går dette ut over næringsvirksomhet i Distrikts-Norge. Jeg vet at det er kraftig opposisjon innad i Høyre knyttet til disse sakene, men det ser ikke ut som om «Bunads-Høyre» er i stand til å vinne fram i møte med et massivt regjeringsapparat, sier Arnstad.

Hun er likevel glad for at distrikts-Høyre på landsmøtet forrige helg vant en viktig seier om statlig grunnrenteskatt på havbruk, som regjeringen åpner for.

– Her sa Høyre-landsmøtet klart i fra, og det er jeg glad for. Men det gjenstår å se om regjeringen stopper utredningen om statsskatt på oppdrett. Det ville vært det eneste naturlige, og ville skape ro i Kyst-Norge. Men ennå har ikke det skjedd. 

Arnstad mener likevel at bruddet med prinsippet om næringsfriheten er mest alvorlig. Høyre har i regjering for første gang vedtatt å legge ned en hel næring, pelsdyrnæringa.

– Høyre ofret pelsdyrnæringa på det borgerlige samarbeidets alter da Venstre fikk gjennomslag for sin forbudslinje. Og vedtaket betyr at den pelsen som blir omsatt, blir produsert i utlandet under dyrevelferdsvilkår som er langt dårligere enn i Norge. Dette er et av de verste eksemplene på meningsløs symbolpolitikk jeg har sett de siste årene, sier Arnstad.

– På samme måten har Høyre gått inn for at Norge skal verne 10 % av skogen - stikk i strid med holdningen til høyrefolk i de store skogfylkene. Dette er også en viktig prinsippsak. Hvis vi skal verne noe, må det jo være fordi det er noe viktig å verne der – ikke bare et ønske om å få vernet en viss prosent av Norges flateareal.

– Regjeringen arbeider nå med flere planer om nytt statlig vern i strid med lokale ønsker. Det kan handle om bymarker, nasjonalparker og skogvern. Dessverre har Ola Elvestuen fått forkjørsrett i regjeringen i disse sakene, og jeg er bekymret for de gjennomslag han kan få før valget i 2021, forklarer Arnstad.

– Jeg er også urolig for det som skjer med norsk treforedlingsindustri. Det er uforståelig at regjeringen ikke vil fjerne reguleringer som svekker denne næringens konkurranseevne og at de ikke legger til rette for at mer virke kan foredles ved skogfabrikkene i Norge.

– Dessverre er ikke disse eksemplene de eneste næringsfiendtlige grepene regjeringen står for. Vi husker alle sjokolade- og sukkeravgifta som ble innført i en sen nattetime under budsjettforhandlinger. Og flyseteavgifta som førte til at flyplassen på Rygge forsvant og dermed 1000 arbeidsplasser i Mosseregionen.  Og reglene for netthandel som favoriserer utenlandske nettbutikker og gir store konkurranseulemper for norske aktører. Nå er også Høyre i ferd med å ødelegge norsk taxinæring som vi kjenner den.

– Oppsummert mener jeg det er grunn til å hevde at Høyre ikke er til å kjenne igjen i nærings- og industripolitikken, sier Arnstad.