Meny

Høyres svik av Forsvaret

Sist endret: 27 09 2020
Sandra Borch, Stortingsrepresentant Senterpartiet

3. juli fremmet Hårek Elvenes fra Høyre en rekke påstander om Forsvaret som ikke kan stå uimotsagt. Det virker som om Hårek Elvenes ikke har fått med seg at det var den rødgrønne regjeringen som fremmet vedtaket om innkjøp av nye F35-fly til Forsvaret. At Høyre følger opp et vedtak de selv støttet i Stortinget, skulle bare mangle.

Å kalle bevilgningene som følger med denne investeringen for en «historisk» satsning på Forsvaret, er temmelig pompøs retorikk fra Elvenes. Når man korrigerer for ekstratildelingen til kampfly og ønsket såkalt «effektiviseringsgevinst», der penger tas internt i forsvaret for å gi de tilbake til Forsvaret, var det minimale økning er i Forsvarsbudsjettet fra 2015 til 2017. Elvenes sine pompøse uttalelser om Høyres «historiske forsvarssatsning» er derfor forsøk på sminking av tall av Elvenes, og fremstår lite sjarmerende og misvisende for det norske folk.

Hårek Elvenes, som selv sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, viser med all tydelighet at ingen av de utallige møtene han har hatt med bekymrede soldater i Norge har gjort noe inntrykk på han. Elvenes mener tydeligvis han vet langt bedre enn de som selv har skoen på.

Ser man derimot på de konkrete grepene Høyre og Frp har gjort med Forsvaret i denne perioden sær vi at Forsvaret har blitt svekket på en rekke kritiske områder: 

Andøya flystasjon legges ned, noe som drastisk reduserer Norges mulighet og evne til å ta i mot allierte forsterkninger under krise og krig. Dette svekker Norges overvåkingsmiljø, og dermed Norges hovedoppgave til NATO betraktelig. Sjøheimevernet er lagt ned, noe som skaper en stor sårbarhet langs hele den verdifulle kysten vår. Videre er Heimevernet redusert med 5000 soldater. Dette i en situasjon der sikringen av offentlige bygninger og sårbare objekter er under enhver kritikk fra riksrevisjonen. Dersom Norge utsettes for et omfattende terrorangrep har svekkelsen av Heimevernet gjort oss vesentlig mer sårbare enn vi burde være. Videre ønsket regjeringen fjerne Hærens helikoptre og regjeringen har avviklet hovedbasen for helikoptre på Bardufoss. I tillegg vil regjeringen sørge for en reell nedleggelse av 2. bataljon, noe som bidrar til at Hæren reduseres med om lag 1000 soldater. Dette vil føre til en dramatisk reduksjon i antallet norske ungdom som kalles inn til verneplikt og dermed får svært viktig opplæring i forsvaret av fedrelandet. 

Norske folkevalgtes aller mest grunnleggende oppgave er å sikre norske borgere. Skal vi klare det, må vi ha et forsvar som kan forsvare Norge i et bredt spekter av kriser. Uansett om vi står overfor omfattende terrorangrep, press mot norsk grense, infrastruktur, sentrale nasjonale institusjoner, eller i verste fall invasjon, så må vi ha folk over hele Norge som er villige og trent til å kjempe for landet vårt og trygge lokalsamfunnet sitt. 

Denne uka er det toppmøte i NATO. Under Høyres ledelse beveger Norge seg enda lenger vekk fra våres forpliktelser overfor NATO om å bruke 2 % av BNP på Forsvar. Dersom Hårek Elvenes mener alvor med sitt tilsynelatende engasjement for Forsvaret, bør han sørge for at Høyre stemmer for Senterpartiets forslag som skal behandles til høsten. Der ber vi regjeringen legge frem en opptrappingsplan for Forsvaret for at Norge skal nå NATOs mål om forsvarsbevilgninger om to prosent av BNP i 2024.