Meny
2018 Sau som gresser foran låven

Det må bli lov å trene hunder for ulvejakt i Norge

Det er på tide å åpne for trening av hund for ulvejakt i Norge. Vi kan ikke basere oss på utenlandske hunder eller dyre treningsturer til utlandet for å sikre en effektiv skadefelling.

Årets sommer er nok et blodig vitnesbyrd om den mislykkede rovviltpolitikken til dagens regjering. Flere bønder slutter på grunn av gjentatte rovdyrangrep og viktig kulturarv og næringsvirksomhet forsvinner i mange kommuner.

Derfor mener Senterpartiet at vi må ta beitelandbruket på alvor ved å skyte mer rovdyr og regulere bestanden hardere. Det er på tide å prioritere beitedyra over rovdyra.

Hund er mest effektivt

Fram til man får gjennomslag for å skyte mer rovdyr og en hardere bestandsregulering må vi gjøre det vi kan for å begrense skadene hver sommer. I dette arbeidet er skadefellingslagene helt avgjørende og de må få midlene til å utøve arbeidet sitt godt og effektivt.

Riksrevisjonen har tidligere pekt på at norsk skadefelling ikke er effektiv nok. Samtidig har fjorårets og årets sommer vist at jakt på ulv, med løs, på drevet halsende hund er en rask, dyrevennlig og kostnadseffektiv måte å ta ut ulv på. I sommer har det blitt skutt flere ulver med hjelp av hund, men hundene er ikke opptrent i Norge.

Senterpartiet mener derfor at man må ha muligheten til å trene hunder for ulvejakt også i Norge.

Trengs forskriftsendring

Regjeringen vil ikke la skadefellingslagene trene hunder i Norge, men tvinger de på dyre lange turer til blant annet USA for å få de erfaringene de trenger for å kunne utøve skadefelling på vegne av staten.

– Å bruke løs, på drevet halsende hund er det mest effektive. Det har ikke vært lov til å trene hundene i Norge. Derfor har skadefellingslagene reist til USA for å trene de. Da snakker vi store kostnader. Desto bedre trent hundene er, desto mindre er risikoen for å stresse annet vilt og andre dyr. Det er i alles interesser å kunne gjøre den treninga lokalt, sa stortingsrepresentant Ole André Myhrvold til Nationen denne uken.

Senterpartiet mener det nå må en forskriftsendring på plass slik at det blir lov å trene hunder for ulvejakt også i Norge.