Meny

Hvilke oppgaver er det Finnmark ikke er i stand til å løse, statsråd Mæland?

Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, ber statsråd Monica Mæland fortelle hvilke konkrete oppgaver regjeringen planlegger å overføre som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke. Spørsmålet fra Greni er en reaksjon på at statsråden i en pressemelding 21. juni sier at om ikke Troms og Finnmark blir slått sammen, kan det stoppe den planlagte overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene og dermed ramme hele reformen.

- Nå må statsråd Monica Mæland fortelle oss hvilke oppgaver fylkeskommunene går glipp av dersom Finnmark får fortsette som eget fylke.   Jeg synes det er oppsiktsvekkende at statsråden på den ene siden sier at videreføring av Finnmark som eget fylke kan stoppe intensjonene med hele oppgaveformen, mens regjeringen på den andre siden legger opp til en utsatt og oppsplittet gjennomføring av reformen, sier Heidi Greni.

Regjeringens ekspertutvalg presenterte i februar 2018 forslag om omfattende overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommunene.  Forslagene innebærer at 4760  årsverk og virksomheter med et budsjett på 23,5 mrd. kroner  blir overført fra statlige etater, direktorat og fylkesmenn til fylkeskommunene.  Utvalgets forslag ble sendt på høring og fikk sterk støtte fra kommuner og fylkeskommuner, men møtte motstand i statlige virksomheter.

- I kommuneproposisjonen for 2019 skulle regjeringen komme med konkrete planer for hvordan oppgaver skal flyttes fra stat til fylkeskommune.   Det ble det ingenting av.  I stedet vil regjeringen  at hvert enkelt departement skal utrede dette videre og følge opp forslagene enkeltvis, sier Greni.

Greni viser til at Stortinget avviste en slik behandlingsmåte.  Regjeringen er pålagt å fremme en samlet sak for Stortinget om hvilke oppgave som skal flyttes fra staten til fylkeskommunene innen 15. oktober 2018.

- Statsråd Mæland er beinhard og  overkjører folkeavstemmingen og fylkestingvedtaket i Finnmark.  Det står i sterk kontrast til den avslappede holdningen hun har til  departementene og virksomheter på statlig side som ikke ønsker endringer, avslutter Heidi Greni.