Meny

Ikke så engstelig nå, Nesvik

Sist endret: 27 09 2020

Fiskeriministeren avla Senterpartiet en visitt i Nordlys torsdag. Den kommer i forlengelsen av Geir Adelsten Iversens utblåsning 31/8 – som Iversen raskt og ryddig dementerte (DN 2/9). Harald Tom Nesvik gjør likevel et tappert forsøk på å koke suppe på en spiker. Han om det, skriver Ola Borten Moe.

- av Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet

Senterpartiets politikk når det gjelder havbruksnæringa er klinkende klar. Havbruket er en av de raskest voksende matsektorene i verden, og norsk sjømatnæring har tatt offensive posisjoner. Senterpartiet er stolte av havbruksnæringa og vil dyrke den næringa i årene som kommer.

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Men det er ingen grunn til å stikke under en stol at det til tider er krevende interessekonflikter rundt havbruksnæringa – særlig på miljøfeltet. Dette må alle politiske partier ta på alvor. Senterpartiet mener derfor at det må tas grep for å sikre at den videre veksten i havbruksnæringa skjer med full respekt for målet om at miljøet og havet skal bli ivaretatt. Vi må også hegne om det tradisjonelle fisket langs kysten – og sørge for å ta vare på villaksstammene våre.

Senterpartiet vil intensivere tiltak og virkemidler for å hindre rømming, og spredning av lakselus. Reglene for næringa må bygge på nulltoleranse for rømming og spredning av sykdommer fra merdene. Dessuten må næringa og myndighetene bidra med midler til forskning og utvikling, slik at en sikrer en enhetlig og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen. Lukkede anlegg til sjøs eller anlegg på land er et interessant tilskudd til de produksjonsmetoder som finnes i dag. Og fordi disse ikke påvirker miljøet rundt, mener vi at konsesjon på slike produksjonsmetoder må fjernes. Det betyr selvfølgelig ikke at vi vil forby de produksjonsmetodene vi har i dag.

Det er mange interessante debatter å ta rundt norsk havbruksnæring og hvordan vi skal satse på den. En av dem handler om hvordan verdiskapninga i havbruksnæringa også skal komme de kommunene som setter av areal til havbruksanlegg. Jeg håper statsråden for havbruksnæringa i større grad engasjerer seg i denne typen debatter framover.