Vi gjør oppmerksom på at videoopptak ikke er tillatt.Vel møtt!

Dato: 26. oktober

Tid: 10.15 - 12.00

Sted: Stortinget, bruk inngang Akersgata.

Påmelding: Inger-Karin.Arntzen@stortinget.no, innen tirsdag 24. oktober.

Program

10.15-10.20

Velkommen v/ Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Abid Raja (V) og Nicholas Wilkinson (SV).

10.20 - 11.25

Justis- og beredskapsdepartementet om beredskapssenteret på Taraldrud.

Politiet vil presentere sine behov.

11.25 -11. 40

Representant fra Forsvarsbygg om forsvarets innendørs skyteanlegg (venter bekreftelse).

11.40 - 12.00

Svein Holtan om Rygge beredskapssenter.