Meny
Jan Bøhler takker ja til 1. plass på Oslo Sps stortingsvalgliste. Fra pressekonferanse i Grorud flerbrukshus da listeforslaget ble presentert 1. oktober.

Jan Bøhler blir med i Senterpartiet

Senterpartiets lag vokser, og i dag velger stortingsrepresentant Jan Bøhler å bli med i partiet. Han takker også ja til nominasjonskomitéen i Oslo Sps spørsmål om å stå på førsteplassen på stortingsvalglisten. Jan Bøhler er en profilert Oslo-politiker som gjennom å bli med på vårt lag vil bidra til å løfte viktige saker for Sp både i Oslo og nasjonalt.Jan Bøhler har en lang historie med samarbeid med Senterpartiet. I valget i 2005 løftet han behovet for en Groruddals-satsing, og den ble gjennomført i fellesskap av den rødgrønne regjeringen. Han besøkte også fylkesstyret i Oslo Senterparti da han var leder av Oslo Arbeiderparti og samtalte om felles saker, noe det viste seg det var mange av.

Oslo Senterparti sin hovedsak i valgkampen i 2019 var å bevare Ullevål sykehus og gjenopprette Aker som lokalsykehus for Groruddalen, og dette har Jan Bøhler og Senterpartiet stått sammen om i Stortinget - mot Arbeiderpartiet. At vi nå er på samme lag gir en fantastisk mulighet til å redde Ullevål Sykehus og sikre gode helsetjenester for Oslo-folk. 

Politireform er en annen felles sak. Oslo trenger nærpoliti, og vi vil jobbe sammen for et politi som er til stede i alle Oslos bydeler.

Lokaldemokrati og at ulike stemmer skal bli hørt er en tredje felles sak. I Groruddalen har Jan Bøhler blant vært med på å sette i gang Groruddalstinget, som gjennom folkemøter setter viktige lokale saker på dagsorden.

Jan Bøhler er spesielt opptatt av ungdom som faller utenfor. Med sin fortid som ungdomsarbeider kjenner han godt til hvor viktig det er med forebygging. Han er heller ikke redd for å inkludere ungdom som har falt utenfor og gjengmedlemmer i innsatsen mot ungdomskriminalitet. Sist, men ikke minst, ønsker Senterpartiet og Jan Bøhler sammen å gjøre mer for unge som dropper ut av skolen.

Jan Bøhler er ikke bare en erfaren stortingspolitiker, men han har også lang erfaring fra Oslo-politikken, og vil derfor bli en ressurs ikke bare for bystyregruppen og fylkesstyret i Oslo Senterparti, men for hele Senterpartiet når vi nå går inn i en krevende valgkamp.

Med denne overgangen blir Jan Bøhler også medlem i fylkesstyret i Oslo Senterparti. Han ser fram til sitt første møte med fylkesstyret og gleder seg til å bli kjent med hele Oslo Senterparti. Senterpartiet ser fram til å fortsette arbeidet med å styrke laget og å få gjennomslag for god senterpartipolitikk både i Oslo og nasjonalt.

Her er hele nominasjonskomiteens enstemmige forslag til liste for Oslo Senterparti til stortingsvalget 2021:
1 Jan Bøhler
2 Bjørg Sandkjær
3 Espen Thygesen
4 Nadine Al-Mustafa
5 Arve O. Berntzen
6 Synne Lerhol
7 Morten Edvardsen
8 Margaret E. Hillestad
9 Tina Sjursen
10 Tor-Erik Røberg-Larsen
11 Rune Svendsen
12 Kjell Dahle
13 Ingvild Munz
14 Ibrahim Ali
15 Tonje M. Viken
16 Jarle Kanaris
17 Marit Norheim
18 Syver Zachariassen
19 Inger Bigum
20 Aisha Naz Bhatti
21 Karen Følgesvold
22 Erik Lahnstein
23 Hans H. Henrichsen
24 Svein Sundsbø
25 Kristian Vårvik
26 Unn Aarrestad
 

Jan Bøhler brenner for å ta vare på ungdommene våre, særlig de som faller utenfor, å være ombudsmann for oss som bor i Oslo, og at by og land skal gå hånd i hånd. Komiteen har lært Jan å kjenne som en ekte Senterpartist – en som er opptatt av å være nær folk. Med Jan sin erfaring – og fordi han fra i dag er stortingsrepresentant for SP i Oslo – er han en naturlig førstekandidat som vi er glade for å ha med på laget.

Bjørg Sandkjær bor på Grünerløkka, og er leder for Oslo Senterparti, bystyrerepresentant og nestelder i helse- og sosialutvalget på Rådhuset. Hun jobber knallhardt for å bevare Ullevål Sykehus, for å gi byen flere grønne lunger og å sikre små forskjeller mellom oss som bor her.

Espen Emil Thygesen er 29 år og bor på Frogner. Han er den andre ungdomskandidaten som Senterungdommen spilte inn til komiteen. Espen er opptatt av å redusere klimagassutslippene og sosiale forskjeller, samt å sikre et aktivt folkestyre i Oslo og Norge.

Nadine Al-Mustafa er 27 år og bor i Nordre Aker. Hun er en av ungdomskandidatene Senterungdommen spilte inn til komiteen. Nadine er opptatt av Nei til EU-saka, å få eit reelt nærpoliti i byen og å styrke integreringsarbeidet her.

Arve Omtvedt Berntzen er leder i Groruddalen Senterparti. Han jobber som lærer og er opptatt av å skape en god skole med mindre målstyring. Han brenner også for å bevare Ullevål Sykehus og å etablere Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen.