Meny
2021 Jan Bøhler, førstekandidat til stortingsvalget, Oslo

Jan Bøhler til Sp-landsmøtet:  − Vi trenger politikere som våger å styre

I sin tale til Senterpartiets landsmøte gikk Jan Bøhler i rette med politikere som skyver byråkrater fremfor seg i store avgjørelser.

Se Jans musikkvideo Heia Norge her

Bevaring av Ullevål sykehus og Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen, NRK til Grorud stasjon og en landsdekkende gjengenhet i politiet er blant Oslo-sakene Bøhler vil ta folkevalgt styring over. 

− En kjernesak for oss i Senterpartiet er at vi ønsker et folkestyre, hvor de store avgjørelsene tas av folkevalgte til det beste for samfunnet, ikke av byråkrater. Vi må være ombud, våge å ta avgjørelser og stå til ansvar overfor velgerne, sa Jan Bøhler i sin tale til Senterpartiets landsmøte fredag. 

Bøhler viste til viktige Oslo-saker som bevaring og utvikling av Ullevål sykehus, Aker som lokalsykehus for Groruddalen og nytt NRK-hovedkontor til Groruddalen. 

− I disse viktige sakene ser vi at statsrådene lar såkalte profesjonelle styrer ta avgjørelsene, og bare stiller opp som ekspeditører for avgjørelsene deres. Som folkevalgte kan vi ta et bredere perspektiv enn at man vil ha sjøutsikt fra kontoret eller at et foretak isolert sett skal tjene penger på å selge en sykehustomt. Vi må ta tak i integreringen, samt sikre et godt helsetilbud og nasjonal beredskap. 

 

Gjengkriminalitet er for alvorlig til å ikke gjøre noe

I talen kritiserte Bøhler regjeringen for å ha lagt ned lensmannskontor og politiposter. 

− Vi må legge til rette for at politiet skal kunne forebygge kriminalitet. Mentaliteten med «Fuck the Police» som vi ser i enkelte miljøer er svært urovekkende. Den spres av kriminelle som ser seg tjent med fiendtlige holdninger til politiet. For å bli kvitt dette fenomenet må politiet være tilstede også når det ikke skjer noe. De må kjenne ungdommene og nærmiljøene for å kunne bygge tillit og god kontakt.  

Bøhler tok opp at Politiets nye trusselvurdering for 2021 forteller at internasjonale kriminelle nettverk forsøker å ekspandere i Norge. 

− Vi ser dessverre at gjengene ekspanderer, og det gjelder innen flere områder enn narkotikakriminalitet som har vært kjent lenge. Gjengene går også inn i næringslivet vårt, og truer samfunnsmodellen vår, sa Bøhler og omtalte en av sine hjertesaker i Senterpartiets nye program: 

− Regjeringen sier at vi politikere ikke skal blande oss inn i organiseringen av politiet. På en så grunnleggende ting som hvordan vi skal beskytte samfunnet vårt mot organisert kriminalitet må vi ta affære. Det vil vi i Senterpartiet ta ansvar for ved å opprette en landsdekkende gjengenhet i Kripos som skal gå etter internasjonale nettverk, se sammenhenger på tvers av landsdeler, avdekke avansert kryptert kommunikasjon og gi bedre bistand til politidistriktene. 

 

Se Jans musikkvideo Heia Norge her