Meny

Kjøreopplæring, fraværsregler og FrP

Sp foreslo i fjor at dokumentert fravær som skyldes kjøreopplæring kan gi gyldig fravær i videregående skole. FrP stemte i mot da, og det er underlig at FrP to måneder før valget tar de til orde for noe de stemte i mot i november, skriver Anne Tingelstad Wøien.

- av Anne Tingelstad Wøien, Utdanningspolitisk talskvinne, Senterpartiet

Frp har de siste dagene tatt til orde for at kjøreopplæring ikke skal påvirke vurderingsgrunnlaget og således være unntak fra fraværsreglene i videregående skole.

I november behandlet Stortinget et representantforslag fra Senterpartiet om å justere fraværsgrensene og gi skoleeiere mer skjønn og tillate egenmelding fra foreldre/foresatte for å unngå unødvendig besøk hos lege.

Det ble også lagt fram et forslag om at: «Stortinget ber regjeringen endre forskrift til opplæringslova slik at dokumentert fravær som skyldes kjøreopplæring som må finne sted i skoletida, kan gi rett til fravær uten at det påvirker vurderingsgrunnlaget.»


Dette forslaget fra Senterpartiet var det kun Sp og Venstre som sluttet seg til. Det er derfor underlig at Frp et halvt år etter, to måneder før valget, tar til orde for noe de selv stemte i mot i november.