Meny

Langt fra enstemmig vedtatt

Sist endret: 27 09 2020

Justisminister Sylvi Listhaug forsøker i et innlegg i Nationen desperat å bortforklare hvorfor hun har foreslått å innføre et dødsgebyr, skriver Geir Pollestad.

- av Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet

 

Dette er et nytt gebyr for eksempel for å få en attest fra domstolen dersom ektefellen dør og den gjenlevende ektefellen vil fortsette å bo i huset sitt. Midt oppe i sorgprosessen ser altså Listhaug sitt snitt til å kreve inn noen gebyrkroner. 35 000 personer skal pålegges gebyret årlig for at Frp skal få inn 40 millioner i statskassen. Det er smålig. 

 

Listhaug hevder at et enstemmig storting har vedtatt gebyret i statsbudsjettet høsten 2017. Det stemmer rett og slett ikke. 

 

Hvorfor har Listhaug på høring en sak om å innføre gebyret om det er slik hun hevder at det alt er innført? Og hvorfor er det ingen henvisning til stortingsbehandlingen i høringsnotatet dersom stortinget alt har innført gebyret eller pålagt henne å gjøre det? Svaret er selvsagt at stortinget ikkje har vedtatt noe slikt gebyr. 

 

Om Listhaug mener at det å stemme for justisdepartementets budsjettforslag er å vedta dette gebyret så må hun sjekke avstemmingen. Kun Frp, H, V og KrF stemte for forslaget. 

 

Listhaug skriver i innlegget at å være mot dødsgebyret er som å mene at det er feil å kreve inn gebyr å utstede pass. Listhaug må huske at det å bestille pass er noe mer frivillig enn det å dø. Uansett fint at hun nevner gebyr for pass. Da Senterpartiet satt i regjering sist ble passgebyret mer enn halvert fra 990 kroner til 450 kroner fra 1. januar 2008. 

 

Senterpartiet har lagt frem forslag i Stortinget om å droppe innføringen av dødsgebyret. Frp vil ha mulighet til å stemme for vårt forslag. 

 

Skatt er noe vi betaler etter evne. Tjener du mye, betaler du mye. Tjener du lite, betaler du lite. Avgifter rammer likt enten du er millionær eller har vanlig inntekt som folk flest. Senterpartiet mener vi skal skattes etter evne. 

 

Frp i regjering betyr stadig nye avgifter og gebyrer. Det kan partiet ikke snakke seg bort fra. Siv Jensens eget finansdepartement bekrefter at det er et faktum.