Den økte støtten viser at folk er lei av sentraliseringen til regjeringen. Å sentralisere er det motsatte av å lytte til folk, og der har partileder Trygve Slagsvold Vedum slått et slag for kaffekopp-strategien.

- Når andre partier er opptatt av kampanjer i sosiale medier har vi valgt å snakke med folk over en kaffekopp. Det er viktig for oss folkevalgte å kunne ha gode samtaler med folk rundt i hele Norge, sier Vedum.

Slagsvold Vedum fastslår at medlemsveksten viser at folk har fått nok av at helsevesenet, politi, lokale NAV-kontor og tingretter har blitt sentralisert.

- For alle som er opptatt av at folk i hele landet skal ha nærhet til skole, barnehager, eldreomsorg og sykehjem, er vi et godt verktøy. Å være folkevalgt handler om å lytte til folk, være nær folk og å kjenne på den tilliten man er gitt, fortsetter Vedum.

Foran fjorårets fylkes- og kommunevalg, som ble partiets beste lokalvalg noensinne, ble det også opprettet mange nye lokallag.

Senterungdommens hadde også ny medlemsrekord i 2019, med totalt 2074 medlemmer under 30 år, en økning på 191 medlemmer siden 2018. Disse er inkludert i totalantallet Senterpartimedlemmer på 22 196 personer, da de har fulle rettigheter i partiet.

- Politikk er lagarbeid, og dugnadsinnsatsen opp mot valget i fjor var enorm. Valgresultatet i fjor og medlemsveksten de siste årene gir økt motivasjon til å fortsette å arbeide for nære tjenester i hele Norge. Til syvende og sist må vi lytte til folket som har valgt oss, avslutter Vedum.