Meny

Nei til avgiftshopp på biodiesel

Regjeringen vil ha full avgift på biodiesel. Det vil føre til stor økning i norske klimagassutslipp og være svært uheldig for norsk transportnæring. Altså vil det slå dobbelt negativt ut. Senterpartiet vil ha null avgift på biodrivstoff. I tillegg til å få ned norske klimagassutslipp vil biodrivstoff også bidra til å skape norske arbeidsplasser, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

- av  Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Tungtrafikk står i dag for dobbelt så store utslipp som landets personbiler. For lastebiler, traktorer, gravemaskiner og annen tungtransport er ikke klimaløsningene noe som kan kjøpes som hyllevare hos nærmeste bilforhandler. Klimaløsningene for nærings- og nyttetransporten må skapes, og næringslivet selv ivrer etter å gå i gang med denne jobben.

25 viktige næringsorganisasjoner har i flere år jobbet for å få på plass et CO2-fond for næringstransporten. Næringslivet ønsker å binde seg til forpliktelser om å kutte utslippene. Men dette har regjeringen nå satt ned foten for. Senterpartiet mener at vi ikke har råd til å la en slik klimamulighet gå fra oss. Senterpartiet har derfor satt av penger i vårt forslag til statsbudsjett for at arbeidet med å finne klimaløsninger for lastebiler, traktorer, gravemaskiner og annen tungtransport endelig skal komme i gang. 

Like alvorlig er det at regjeringen har satt klimapolitikken i revers ved å ødelegge det eneste klimavirkemiddelet som faktisk har virket for næringstransporten, nemlig å fylle tanken med biodrivstoff. Regjeringen vil innføre full veibruksavgift på biodrivstoff, også for de lastebilene som bruker mer miljøvennlig biodrivstoff enn kravet myndighetene setter for å slippe denne avgiften.

Avgiftsfritaket har vært viktig for å få enda flere tunge kjøretøy til å bruke biodrivstoff. Nå mener bransjen at det ikke vil lønne seg å selge biodrivstoff ut over kravet satt av myndighetene. Beregninger fra Drivkraft Norge viser at den totale bruken av biodrivstoff vil gå ned på grunnen av regjeringens politikk. Resultatet er ifølge PwC at utslippene fra transportsektoren kan øke med opp til 775 000 tonn CO2 i året. Det er mer enn utslippene fra alle personbiler i hele Oslo.

Skal vi lykkes med store utslippskutt i tungtransportsektoren, mener Senterpartiet må vi ha tiltak som virker og som sikrer arbeidsplasser og verdiskaping i Norge.