Meny

Nei til salg av Norge

Sist endret: 27 09 2020

Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforståelige. Dersom du mener norsk eierskap og norske arbeidsplasser er viktig i dette valget, stemmer du Senterpartiet, skriver Per Martin Sandtrøen.


- av Per Martin Sandtrøen, stortingskandidat for Hedmark Senterparti

 Høyre og Frp har i regjering jobbet for å selge norske evigvarende naturressurser og norske nøkkelbedrifter som Telenor, Mesta, Statkraft og Kongsberggruppen. Disse bedriftene eier enten forsvarsteknologi eller infrastruktur som er avgjørende for å sikre et trygt Norge med like muligheter over hele landet.

Høyre og Frps mange forslag om salg av Norge er uforståelige. Hvilke land vet man om i dag, som selger sine viktigste bedrifter uten å være i dyp økonomisk nød?

Høyre og Frp styrer Norge som om vi skulle vært en fattig stat som Hellas. Vi er verdens rikeste, men deres politikk gjør oss fattigere. Å sikre lokalt og nasjonalt eierskap til verdifulle og potensielt evigvarende naturressurser, vil være avgjørende for en bærekraftig næringsstrategi.

Ved å sikre at de bedriftene som forvalter disse ressursene, har sitt hovedkontor i Norge, bidrar man også til at funksjoner som administrasjon, forskning og utvikling, finansielle tjenester lokaliseres til Norge. Der hovedkontor og spesielt avdelinger for forskning og utvikling lokaliseres, vil også betydelig kunnskapsutvikling og produktivitetsvekst finne sted.

Å sikre norsk eierskap til norsk jord, skog, fisk og fossefall, kan bidra til at fremtidens industri og arbeidsplasser etableres i Norge.

Senterpartiet vil at folket i Norge skal styre utviklingen av landet. Sammen med et flertall i folket kjempet vi mot og vant kampen mot norsk EU-medlemskap.  For å være herre i eget hus må vi bevare og styrke det norske eierskapet av våre naturressurser og våre bedrifter.

Dersom du også mener norsk eierskap og norske arbeidsplasser er viktig i dette valget, stemmer du Senterpartiet.