Nils Ramsøy kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Han har hatt mange og ulike tillitsverv både i Senterpartiet og Senterungdommen, blant annet som politisk nestleder i Senterungdommen. Han har jobbet fire år som fylkessekretær i Oppland Senterparti, og siden august i år vært ansatt som rådgiver i Voksenopplæringsforbundet (VOFO) sitt hovedkontor i Oslo. Nils har studert PR- og kommunikasjon på BI og offentlig styring og ledelse på Høgskolen i Innlandet.

- Jeg gleder meg til å være med på å forme Senterpartiets politikk innen transport- og kommunikasjonsområdet. Senterpartiet er det eneste partiet som ser behovet for en skikkelig infrastruktur i hele landet, og som representerer et klart alternativ til dagens regjering, sier Nils Ramsøy.